settings icon
share icon
Jautājums

Kāda ir Svētā Gara loma mūsdienās mūsu dzīvēs?

Atbilde


No visām dāvanām, ko Dievs ir devis cilvēcei, nepastāv lielāka un vērtīgāka dāvana kā Svētā Gara klātbūtne. Garam ir vairākas funkcijas, lomas un aktivitātes. Pirmkārt, Viņš darbojas visu cilvēku sirdīs it visur. Jēzus teica saviem mācekļiem, ka Viņš izsūtīs Svēto Garu visā pasaulē, kas ”liks pasaulei izprast grēku, taisnību un tiesu” (Jņ.ev.16:7-11). Visiem cilvēkiem ir ”Dieva dota apziņa” un nav svarīgi vai tie to atzīst vai nē. Svētais Gars attiecina Dieva patiesību uz cilvēku prātiem tā, lai ar godīgiem un pietiekamiem argumentiem pārliecinātu cilvēkus, ka visi ir grēcinieki. Atsaucība uz šo, Svētā Gara doto pārliecību, sniedz cilvēkam pestīšanu.

Ar to brīdi, kad esam glābti un piederam Dievam, Gars ieņem vietu mūsu sirdīs uz mūžīgiem laikiem tā apzīmogojot mūs ar pārliecību, apstiprinājumu un drošu solījumu, ka uz mūžu būsim Dieva bērni. Jēzus teica, ka Viņš izsūtīs Garu būt par mūsu Palīgu, Mierinātāju un Ceļvedi. ”Un es lūgšu Tēvu, un viņš jums dos citu Aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi” (Jņ.ev.14:16). Tiešā tulkojumā no grieķu valodas vārds ”aizstāvis” nozīmē kādu, kas ”ir saukts būt vienmēr līdzās, cieši blakus” un ir dots ar domu, lai iedrošinātu, pārliecinātu un vienmēr palīdzētu. Svētais Gars ieņem pastāvīgu vietu ticīgo sirdīs (Rom.8:9; 1.Kor.6:19-20, 12:13). Jēzus deva Garu kā kompensāciju Savai prombūtnei, lai Gars veiktu Savas funkcijas palīdzot mums it visā tāpat, kā Viņš Pats to būtu darījis, ja būtu palicis uz zemes.

Viena no Gara funkcijām ir patiesības atklāšana. Gara klātbūtne mūsos dara mūs spējīgus saprast un iztulkot Dieva Vārdu. Jēzus teica saviem mācekļiem: ”Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā...” (Jņ.ev.16:13). Viņš atklāj mūsu prātiem visu Dieva padomu, jo tas attiecas uz kalpošanu, mācīšanu un Kristīgu dzīvošanu. Viņš ir maksimālais pavadonis, kas iet mums pa priekšu rādot ceļu, novēršot traucēkļus un šķēršļus, un padarot visas lietas skaidras un saprotamas. Viņš vada virzienā, kurā mums vajadzētu iet visās garīgajās lietās. Bez šāda pavadoņa mēs viegli aizietu pa nepareizo ceļu un izdarītu kļūdas. Ļoti svarīga patiesības sastāvdaļa, ko Viņš atklāj ir tā, ka Jēzus bija tas, par ko Viņš teicās esam būt (Jņ.ev.15:26; 1.Kor.12:3). Gars pārliecina mūs par Kristus dievišķību un Viņa iemiesošanos; par to, ka Viņš ir Mesija; cieta un mira; par Jēzus augšāmcelšanos un uziešanu debesīs; par to, ka Viņš ir augsti eksaltēts un nosēdināts pie Dieva labās rokas; un arī par Jēzus lomu kā tiesnesi pār visām lietām. Gars slavina un godina Kristu it visās lietās (Jņ.ev.16:14).

Cita Svētā Gara loma ir tā, ka Viņš ir dāvanu izdalītājs. 1.vēstulē Kor.12 ir aprakstītas garīgās dāvanas, kas tika dotas visiem ticīgajiem kārtībā, lai tie varētu funkcionēt kā Kristus miesa uz zemes. Visas šīs dāvanas - gan lielas, gan mazas - ir Svētā Gara dotas, lai mēs būtu Viņa vēstnieki visai pasaulei, visā pilnībā parādot Viņa žēlastību un slavinot Viņu.

Svētā Gara svarīga funkcija ir nest augļus mūsu dzīvēs. Ar brīdi, kad Gars iemiesojas mūsos, Viņš sāk darboties caur mums dodot augļus – mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, labestību, uzticību, lēnprātību un paškontroli (Gal.5:22-23). Šie nav darbi, ko mēs varam paveikt miesā; mūsu grēcīgā miesa nav spējīga radīt šādus augļus, bet tie ir rezultāts Svētā Gara klātbūtnei mūsu dzīvēs. Apzinoties, ka Dieva Svētais Gars ir iemājojis mūsu dzīvēs pastāvīgi; zinot, ka Viņš pilda visas šīs brīnumainās funkcijas; zinot, ka Viņš ir mūsos uz mūžiem; zinot, ka Viņš nekad neatstās un nepametīs mūs - ir bezgala liels pamats priekam un mierinājumam. Paldies Dievam par Viņa nenovērtējamo dāvanu mums – Svēto Garu un Viņa darbu mūsu dzīvēs!

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kāda ir Svētā Gara loma mūsdienās mūsu dzīvēs?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries