settings icon
share icon
Jautājums

Kāda ir atšķirība starp talantu un garīgo dāvanu?

Atbilde


Starp talantu un garīgo dāvanu pastāv gan līdzības, gan atšķirības. Abas ir Dieva dotas dāvanas. Abu efektivitāte aug atkarībā no to pielietošanas intensitātes. Abas dāvanas ir iecerētas izmantot citu labā, bet ne savā. 1.vēstulē Kor.12:7 ir teikts, ka garīgās dāvanas, kas dotas no Dieva ir jāizmanto citu labā, bet ne savtīgos nolūkos. Divos lielākajos baušļos ir teikts mīlēt Dievu un citus no kā izriet, ka katram savi talanti jāizmanto šā mērķa labā. Bet kam, kā un kad dotie talanti un garīgās dāvanas atšķiras viena no otras? Katrai personai (neatkarīgi no to ticības Dievam vai Kristum) ir dabas doti talanti, kas radušies ģenētiskās kombinācijas rezultātā (daži ir muzikāli, mākslinieki, matemātiķi utt.), apkārtējās vides iespaidā (piem. augot mūziķu ģimenē attīstās muzikāls talants), vai arī doti saskaņā ar Dieva gribu un vēlmi (piemērs tam Beceleēls 2.Moz.gr.31:1-6). Garīgās dāvanas tiek dotas visiem ticīgajiem no Svētā Gara (Rom.12:3, 6) tajā brīdī, kad viņi notic Kristum un Viņa paveiktajam darbam. Noticēšanas mirklī Svētais Gars apvelta jauno ticīgo ar garīgo dāvanu vai vairākām dāvanām kādas Viņš ir izvēlējies ticīgajam sniegt (1.Kor.12:11).

Vēstulē Rom.12:3-8 par garīgajām dāvanām ir sauktas šādas: pravietošana, kalpošana citiem (galvenokārt), mācīšana, pārliecināšana, cēlsirdība, vadīšana, žēlsirdības izrādīšana. 1.vēstulē Kor.12:8-11 ir uzskaitītas šādas garīgas dāvanas: gudrības vārds (spēja izplatīt garīgo gudrību), vārda zināšana (spēja izplatīt praktisko patiesību), ticība (neparasta paļāvība uz Dievu), brīnumu darīšana, pravietošana, gara uztveršana, mēlēs runāšana (spēja runāt citā valodā bez tās mācīšanās) un valodu iztulkošana. Trešā garīgo dāvanu uzskaite ir atrodama vēstulē Ef.4:10-12, kur norādīts, ka Dievs Savai baznīcai dod apustuļus, praviešus, evaņģēlistus un priesterus jeb mācītājus. Rodas jautājums – cik daudz garīgo dāvanu pastāv, jo nav divu vienu un to pašu uzskaitījumu. Iespējams arī tas, ka Bībeliskais garīgo dāvanu uzskaitījums nav izsmeļošs un pastāv daudzas citas garīgās dāvanas, kas Bībelē nav minētas.

Pretstatā tam, kad kāds attīsta savu talantu un vēlāk savu profesiju vai vaļasprieku virza pa šo līniju, garīgās dāvanas tiek dotas no Svētā Gara Kristus baznīcas celšanai, veicināšanai. Šajā jomā visiem Kristiešiem jāspēlē aktīva loma Kristus evaņģēlija veicināšanā. Visi ir saukti un sagatavoti ”kalpošanas darbam” (Ef.4:12). Visi ir apdāvināti tā, ka tie var sekmēt un veicināt Kristus doto lietu pateicībā par visu, ko Viņš ir darījis to labā. Darot to, visi atrod piepildījumu dzīvē caur darbošanos Kristus labā. Tas ir visu baznīcas vadītāju pienākums - palīdzēt svētajiem augt un attīstīties tā, ka tie ir sagatavoti tālākajai kalpošanai uz ko Dievs tos ir aicinājis. Garīgo dāvanu iecerētais rezultāts ir tāds, ka visai baznīcai jāaug un jātiek stiprinātai ar kompleksu nodrošinājumu iesaistoties katram Kristus miesas loceklim.

Garīgo dāvanu un talantu atšķirību kopsavilkums:

1) talants tiek iegūts ģenētikas un/ vai mācīšanās rezultātā, bet garīgā dāvana tiek saņemta Svētā Gara spēka iedarbībā.

2) talantu var iegūt vai attīstīt visi – gan Kristieši, gan ne Kristieši, bet garīgo dāvanu var saņemt tikai Kristieši.

3) laikā, kad gan talantus, gan garīgās dāvanas vajadzētu izmantot par slavu Dievam un kalpošanu citiem,- garīgās dāvanas tiek koncentrētas tikai uz šiem mērķiem, bet talanti var tikt izmantoti dažādos citos, bet ne garīgos nolūkos.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kāda ir atšķirība starp talantu un garīgo dāvanu?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries