settings icon
share icon
Kesyon

Èske Bib la anrejistre lanmò apòt yo? Kijan chak apot yo te mouri?

Repons


Sèl apòt ki gen lanmò li anrejistre nan Bib la se Jak (Travay 12: 2). Wa Ewòd te fè touye Jak " ak kout nepe," gen anpil chans pou yo koupe tèt li. Sikonstans lanmò lòt apòt yo ki gen rapò ak tradisyon legliz la, pou nou pa ta dwe mete twòp pwa sou nenpòt nan lòt kont yo. Tradisyon legliz ki pi souvan aksepte pou lanmò yon apòt se ke apòt Pyè te kloure sou yon kwa ki gen fòm X nan lavil Wòm nan pwogrè nan pwofesi Jezi a (Jan 21:18). Sa ki anba la yo se "tradisyon yo" ki pi popilè konsènan lanmò yo sou lòt apòt yo:

Matye te soufri mati nan peyi Letiopi, yo te touye li ak yon nepe. Jan te fè fas matire lè li te bouyi nan yon gwo basen lwil oliv pandan yon pil pèsekisyon nan lavil Wòm. Sepandan, li te fè mirak nan lanmò. Jan te lè sa a, kondane nan prizon nan zile Patmos. Li te ekri liv pwofetik Revelasyon sou Patmos. Apòt Jan an te pita libere e li te retounen nan sa ki se kounye a Turkey (Tiki). Li te mouri kòm yon vye granmoun, se sèl apòt ki te mouri pasifikman.

Jak, frè Jezi (pa ofisyèlman yon apòt), se te dirijan legliz la nan Jerizalèm. Yo te jete li soti nan pwent sidès tanp lan (plis pase yon santèn pye desann) lè li te refize pou li te nye lafwa li nan Kris la. Lè yo te dekouvri ke li te siviv sezon otòn la, lènmi li yo te bat Jak jouk li mouri ak yon klib (baton). Yo panse ke tèt tanp sa ta dwe menm kote Satan te mennen Jezi pandan tantasyon an.

Batèlmi, ke yo rele tou Natanayèl, se te yon misyonè nan pwovens Lazi. Li te temwen nan prezan jou Latiki yo te matire li paske li t’ap preche nan Ameni, yo te bat a mò ak yon fwèt yo te rive dekale po li. Andre te kloure sou yon kwa X ki gen fòm nan Lagrès. Apre sèt sòlda te fin bat li, yo te mare kò li sou kwa a avèk kòd pou pwolonje agoni li. Disip li yo rapòte ke lè yo te mennen li nan direksyon kwa a, Andre fè lwanj li nan pawòl sa yo: "Mwen t’ap tan ak espere moman sa’a ak kè kontan nan èdtan sa. Kwa Kris la te konsakre pa kò Kris la ki te pandye sou li." Li te kontinye preche nan laperèz li pou de jou jouk li mouri. Apot Toma te pèse ak yon frenn nan peyi Zend pandan youn nan vwayaj misyonè li yo pou etabli yon legliz la. Matyas, apot ki te chwazi pou ranplase trayè Jida Iskaryòt la, yo te kalonnen epi koupe tèt li. Apot Pòl te tòtire e apre sa, li te anfile pa Anperè Nero ki te mechan nan lavil Wòm nan A. 67. Gen tradisyon konsènan lòt apòt yo tou, men pa gen okenn sipò istorik oswa tradisyonèl serye ki sipòte yo.

Li pa tèlman enpòtan ki jan apòt yo te mouri. Sa ki enpòtan se lefèt ke yo tout te vle mouri pou lafwa yo. Si Jezi pa te resisite, disip yo t’ap konnen li. Moun pa pral mouri pou yon bagay yo konnen ki se yon manti. Lefèt ke tout apòt yo te vle mouri lanmò terib, refize abandone konfyans yo nan Kris la, se gwo prèv ke yo te vrèman temwen rezirèksyon Jezi Kris la.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Èske Bib la anrejistre lanmò apòt yo? Kijan chak apot yo te mouri?
© Copyright Got Questions Ministries