settings icon
share icon
Kesyon

Èske Kretyen yo dwe obeyi lwa yo nan peyi a?

Repons


Women 13: 1-7 deklare, "Tout moun dwe soumèt devan otorite k'ap gouvènen peyi a, paske nanpwen otorite ki pa soti nan men Bondye, epi tout otorite ki la, se Bondye ki mete yo. Se poutèt sa, moun k'ap kenbe tèt ak otorite yo, yo refize obeyi lòd Bondye tabli. Moun ki refize obeyi lòd la, y'ap rale yon jijman sou tèt pa yo. Tande byen: moun ki fè sa ki byen pa bezwen pè chèf k'ap gouvènen yo. Se moun ki fè sa ki mal ki pou pè yo. Eske ou ta vle pa pè chèf? Enben, fè sa ki byen; se lwanj ase wa resevwa nan men yo. Paske chèf yo se nan sèvis Bondye yo ye pou byen nou. Men, si w'ap fè sa ki mal, ou mèt tranble, paske se pa pou gremesi yo gen pouvwa peni moun. Lè sa a, se sèvis Bondye y'ap fè tou. Y'ap fè nou wè kòlè Bondye lè y'ap peni moun ki fè sa ki mal. Se poutèt sa, nou dwe soumèt devan tout otorite yo, pa sèlman paske nou vle chape anba kòlè Bondye, men tou pou konsyans nou pa repwoche nou anyen. Se poutèt sa tou, nou peye lajan kontribisyon yo, paske anplwaye leta yo se nan sèvis Bondye yo ye, se pou yo fè travay la byen. Peye tout moun sa ou dwe yo: peye enpo nan biwo kote pou ou peye enpo; peye taks nan biwo kote pou ou peye taks. Gen krentif pou moun ou dwe gen krentif. Gen respè pou moun ou dwe respekte."

Pasaj sa a fè li klè anpil ke nou dwe obeyi gouvènman Bondye mete sou nou. Bondye kreye gouvènman pou etabli lòd, pini sa ki mal, ak ankouraje jistis (Jenèz 9: 6; 1 Korentyen 14:33; Women 12: 8). Nou dwe obeyi gouvènman an nan tout bagay, peye taks, obeyi règ ak lwa, epi montre respè. Si nou pa fè sa, nou finalman montre mank respè pou Bondye, paske Li se youn ki mete gouvènman sa a sou nou. Lè apot Pòl te ekri Women yo, li te anba gouvènman an nan lavil Wòm pandan tout rèy Nero a, petèt se anperè ki te pi mechan nan tou anperè Women yo. Pòl toujou rekonèt gouvènman gouvènè a sou li. Kijan nou ka fè mwens?

Kesyon ki vin apre a se "Èske gen yon tan lè nou ta dwe entansyonèlman dezobeyi lwa yo nan peyi a?" Ou ka jwenn repons kesyon sa a nan Travay 5: 27-29, " Lè yo mennen yo tounen, yo fè yo konparèt devan Gran Konsèy la. Epi granprèt la pran poze yo keksyon. Li di yo: Eske nou pa t' defann nou pale ak pèp la nan non nonm sa a? Gade sa n' fè. Nou gaye pawòl nou yo nan tout Jerizalèm. Nou vle rann nou reskonsab lanmò nonm lan. Pyè ansanm ak lòt apòt yo reponn li: Se pou n' obeyi Bondye pase pou n' obeyi moun.'" Nan sa a, li klè ke toutotan lalwa a nan peyi a pa kontredi lalwa Bondye a, nou oblije obeyi lalwa a nan peyi. Le pli vit ke lalwa a nan peyi a kontredi lòd Bondye a, nou dezobeyi lalwa a nan peyi a ak obeyi lalwa Bondye a. Sepandan, menm nan ki egzanp, nou dwe aksepte otorite gouvènman an sou nou. Sa a se demontre pa lefèt ke Pyè ak Jan pa te pwoteste kont yo te bat yo, men olye yo te kontan ke yo te soufri pou obeyi Bondye (Travay 5: 40-42).

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Èske Kretyen yo dwe obeyi lwa yo nan peyi a?
© Copyright Got Questions Ministries