settings icon
share icon
Kesyon

Ki opinyon Kretyen sou divinò?

Repons


Bib la fòtman kondane espiritis, mwayen, kilt mistik, ak divinò (Levitik 20:27; Detewonòm 18: 10-13). Owoskop, kat taro, Astwoloji, divinò, lekti pla men, ak tout lot seyans ki tonbe nan kategori sa a tou. Pratik sa yo baze sou konsèp ke gen dye, move lespri, oswa moun ki mouri yo ki ka bay konsèy. Sa yo "dye" oswa "move lespri" yo se move lespri (2 Korentyen 11: 14-15). Bib la pa ban nou okenn rezon ki fè nou kwè moun nou renmen yo ka kontakte nou. Si yo te kwayan, yo nan syèl la ap jwi bèl plas imajinab nan filochip ak yon Bondye damou. Si yo pa’t kwayan, yo nan lanfè, soufri soufwans san fen an pou rejte lanmou Bondye a ak rebèl kont li.

Se konsa, si moun nou renmen yo pa ka kontakte nou, ki jan medya, espiritis, ak divinò jwenn enfòmasyon sa yo egzat? Te gen anpil ekspozisyon sou divinò kòm frod. Li te pwouve ke divinò ka jwenn yon kantite enfòmasyon sou yon moun. Pafwa pa jis lè li sèvi avèk yon nimewo telefòn nan kat idantite moun kap rele ak yon rechèch entènèt, yon divinò ka jwenn non, adrès, dat nesans, dat maryaj, manm fanmi, elatriye. Sepandan, nou pa ka nye divinò pafwa konnen bagay ki ta dwe enposib pou yo konnen. Ki kote yo jwenn enfòmasyon sa a? Repons lan se anba Satan ak demon l yo. "Pa gen anyen la a ki pou fè n' sezi: ata Satan ka ranje kò l' pou l' pran pòz yon zanj limyè. Si moun k'ap sèvi Satan yo pran pòz moun k'ap sèvi sa ki byen, pa gen anyen ki dwòl nan sa. Men, bout pou bout y'a jwenn sa y'ap chache a." (2 Korentyen 11: 14-15). Travay 16: 16-18 dekri yon divinò ki te kapab predi lavni an jiskaske apot Pòl te chase yon move lespri sou li.

Satan pretann yo bon ak itil. Li eseye parèt kòm yon bon bagay. Satan ak demon li yo pral bay yon enfòmasyon sou yon moun pou yo ka jwenn moun sa a nan espiritis, yon bagay Bondye entèdi. Li parèt inosan an premye, men byento moun ka jwenn tèt yo dejwe divinò ak envolontèman pèmèt Satan kontwole epi detwi lavi yo. Pyè te pwoklame, "Kenbe tèt nou anplas, rete sou prigad nou. Paske dyab la, lènmi nou an, ap veye nou tankou yon lyon ki move, k'ap chache moun pou l' devore" (1 Pyè 5: 8). Nan kèk ka, divinò yo twonpe tèt yo, yo pa konnen sous la vre nan enfòmasyon yo resevwa yo. Kèlkeswa ka a ak tout kote sous enfòmasyon an, pa gen anyen ki konekte sou espirityèl, maji, oswa Astwoloji se yon mwayen poul dekouvri enfòmasyon. Ki jan Bondye vle nou dekouvri volonte li pou lavi nou? Plan Bondye a senp, men pisan e efikas: etidye Bib la (2 Timote 3: 16-17) epi priye pou bon konprann (Jak 1: 5).

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Ki opinyon Kretyen sou divinò?
© Copyright Got Questions Ministries