settings icon
share icon
Kesyon

Entèpretasyon rèv kretyen? Èske rèv nou yo soti nan Bondye?

Repons


GotQuestions.org se pa yon sèvis entèpretasyon rèv kretyen. Nou pa entèprete rèv. Nou fòtman kwè ke rèv yon moun ak siyifikasyon rèv yo ant moun nan ak Bondye pou kont li. Nan tan lontan, Bondye te pale ak moun pafwa nan rèv. Jozèf, pitit Jakòb se yon bon egzanp (Jenèz 37: 5-10); Jozèf, mari (mouche) Mari a (Matye 2: 12-22); Salomon (1 Wa 3: 5-15); ak plizyè lòt moun (Danyèl 2: 1; 7: 1; Matye 27:19). Gen yon pwofesi nan pwofèt Joèl (Joel 2:28), ki site pa apot Pyè nan Travay 2:17, ki mansyone Bondye lè li sèvi avèk rèv. Se konsa, Bondye ka pale nan rèv, si li chwazi.

Sepandan, nou dwe kenbe nan tèt ou ke Bib la fini, li te devwale tout bagay nou bezwen konnen depi koulye a pou letènite. Sa a se pa vle di ke Bondye pa travay mirak oswa menm pale nan rèv jodi a, men anyen Bondye di, si nan yon rèv, vizyon, enpresyon, oswa "toujou ti vwa," ap dakò nèt ak sa li te deja revele nan Pawòl li. Rèv pa ka pran plas otorite Bib la.

Si ou gen yon rèv ak santi ke petèt Bondye te ba’w li, lapriyè, egzamine Pawòl Bondye a epi asire rèv ou an nan akò avèk Bib la. Si se, priye konsiderasyon sa Bondye vle ou fè pou repons nan rèv ou (Jak 1: 5). Nan Bib la, chak fwa yon moun te fè eksperyans yon rèv Bondye, Bondye te toujou fè siyifikasyon rèv la klè, si dirèkteman nan moun nan, nan yon zanj, oswa atravè yon lòt mesaje (Jenèz 40: 5-11; Danyèl 2:45; 4: 19). Lè Bondye pale avèk nou, li asire ke mesaj li byen klè konprann.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Entèpretasyon rèv kretyen? Èske rèv nou yo soti nan Bondye?
© Copyright Got Questions Ministries