settings icon
share icon
Kesyon

Èske verite absoli / inivèsèl egziste?

Repons


Pou’n ka konprann laverite absoli oswa inivèsèl, nou dwe kòmanse pa defini verite a. Verite, dapre diksyonè a, se "konfòmite a reyalite oswa reyalite; yon deklarasyon pwouve yo dwe oswa aksepte kòm vre. "Gen kèk moun ki ta di ke pa gen okenn reyalite vre, sèlman pèsepsyon ak opinyon. Lòt moun ta diskite ke dwe gen kèk reyalite absoli oswa verite.

Yon opinyon di ke pa gen okenn absoli ki defini reyalite. Moun ki kenbe opinyon sa kwè tout bagay se relatif ak yon lòt bagay, e konsa pa kapab genyen okenn reyalite aktyèl. Paske de sa, pa gen finalman moral absoli, pa gen okenn otorite pou deside si yon aksyon pozitif oswa negatif, dwa oswa mal. Opinyon sa a mennen nan "sitiyasyon etik," kwayans ke sa ki bon oswa mal se relatif nan sitiyasyon an. Pa gen okenn byen oswa mal; Se poutèt sa, tou sa santi li oswa sanble dwa nan moman an ak nan ki sitiyasyon ki dwat. Natirèlman, sitiyasyon etik mennen nan yon sibjektif, "tout sa yo reyalize ki bon" mantalite ak fòm, ki te gen yon efè devastatè sou sosyete a ak moun. Sa a se postmodènism, kreye yon sosyete ki konsidere tout valè, kwayans, vi, ak reklamasyon verite kòm egalman valab.

Yon lòt opinyon ki gen sou reyalite absoli tout bon ak estanda ki defini ki sa ki vre ak sa ki pa vre. Se poutèt sa, aksyon yo ka detèmine swa yo dwa oswa sa ki mal pa jan yo mezire estanda absoli. Si pa gen okenn absoli, pa gen okenn reyalite, dezòd jeneral. Pran lwa gravite a, pa egzanp. Si se pa yon absoli, nou pa te kapab sèten nou te ka kanpe oswa chita nan yon sèl kote jiskaske nou deside pou avanse. Oswa si de plis de pa te toujou egal kat, efè yo sou sivilizasyon ta ka yon dezas. Lwa syans ak fizik ta petèt, e komès ta enposib. Sa t’ap dezòd nèt ale! Erezman, de plis de egal kat. Gen verite absoli, epi’n ka jwenn ak konprann li.

Pou fè deklarasyon an ke pa gen okenn verite absoli se lojik. Men, jodi a, gen anpil moun ki anbrase yon relativism kiltirèl ki nye nenpòt kalite verite absoli. Yon bon kesyon pou mande moun ki di, "Pa gen okenn verite absoli" se sa a: "Èske ou absoliman asire w de sa?" Si yo di "wi," yo te fè yon deklarasyon absoli—ki enplike egzistans nan absoli. Y’ap di ke reyalite a anpil pa gen okenn verite absoli sa se sèl verite absoli.

Anplis pwoblèm nan kontradiksyon tèt yo, gen plizyè lòt pwoblèm lojik yon moun dwe simonte pou kwè ke pa gen okenn verite absoli oswa inivèsèl. Youn se ke tout moun gen limite konesans ak lespri fini ak, Se poutèt sa, pa ka lojikman fè deklarasyon absoli negatif. Yon moun pa ka lojikman di, "Pa gen okenn Bondye" (menm si anpil fè sa), paske, pou yo ka fè yon deklarasyon konsa, li ta bezwen gen konesans absoli nan linivè a tout antye depi nan konmansman pou rive nan fen. Pliske se enposib, sa ki lojik pifò moun ka di se "Avèk konesans limite a mwen genyen, mwen pa kwè gen yon Bondye."

Yon lòt pwoblèm ak refi a verite absoli/ inivèsèl se ke li echwe pou viv sou sa nou konnen yo dwe vre nan pwòp konsyans nou, pwòp eksperyans nou, ak sa nou wè nan mond reyèl la. Si pa gen okenn bagay tankou verite absoli, Lè sa a, pa gen anyen finalman ki dwat oswa mal sou anyen. Kisa ki ka "dwat" pou ou pa vle di li "dwat" pou mwen. Pandan ke sou sifas la kalite relativis sa yo ta sanble atiran, kisa sa vle di se ke tout moun etabli pwòp règ yo pou yo viv ak fè sa li panse ki dwat. Inevitableman, sans yon moun sa ki dwa pral byento nan konfli ak yon lòt. Kisa ki rive si li se "dwa" pou’m inyore limyè trafik, menm lè yo wouj? Mwen mete anpil lavi an risk. Oswa mwen ta ka panse ke li dwa pou vòlè nan men ou, epi ou ta ka panse ke li pa bon. Klèman, estanda nou yo nan bon ak sa ki mal yo gen konfli. Si pa gen okenn verite absoli, pa gen okenn estanda nan dwa ak sa ki mal nou tout se responsab, lè sa a, nou pa janm ka asire’w nan anyen. Moun yo ta lib pou fè tout sa yo vle, touye moun, vyòl, vòlè, kouche, tronpe, elatriye, e pesonn pa ta kapab di bagay sa yo ta dwe mal. Pa ta ka genyen okenn gouvènman, pa gen okenn lwa, e pa gen okenn jistis, paske yon moun pa ta kapab menm di ke majorite nan moun yo gen dwa pou fè ak aplike estanda sou minorite a. Yon mond san absoli ta dwe yon mond ki pi terib pou imajine.

Soti nan yon fason espirityèl, sa a ki kalite relativis rezilta nan konfizyon relijye, ki pa gen okenn vrè relijyon ak okenn fason pou gen yon bon relasyon ak Bondye. Tout relijyon ta dwe fo paske yo tout fè reklamasyon absoli konsènan lavi apre lanmò. Li pa estraòdinè jodi a pou moun yo kwè ke de dyametri opoze relijyon te kapab tou de egalman "vre," menm si tou de relijyon yo fè reklamasyon yo sèl ki gen wout la pou ale nan syèl la oswa anseye de "verite" totalman opoze. Moun ki pa kwè nan verite absoli inyore reklamasyon sa yo ak anbrase yon inivèsalims ki pi toleran ki anseye tout relijyon yo egal ak tout wout mennen nan syèl la. Moun ki anbrase sa a yon opinyon mond lan vrèman opoze Kretyen evanjelik ki kwè Bib la lè li di ke Jezi se "wout la, ak verite a, ak lavi a" e ke li se yon manifestasyon ultim nan verite ak sèlman fason yonn ka rive nan syèl la ( Jan 14: 6).

Tolerans te vin yon sèl vèti nan kadinal nan sosyete a postmodèrn, yon sèl la absoli, epi, Se poutèt sa, entolerans se mal la sèlman. Nenpòt kwayans dogmatik-sitou yon kwayans nan verite absoli-yo wè li kòm entolerans, peche a ultim. Moun ki refize verite absoli pral souvan di ke li se tout dwa kwè ke sa ou vle, osi lontan ke ou pa eseye enpoze kwayans ou sou lòt moun. Men, sa a wè tèt li se yon kwayans sou sa ki dwat ak sa ki mal, ak moun ki kenbe sa a wè pi definitivman eseye enpoze l 'sou lòt moun. Yo mete kanpe yon estanda nan konpòtman yo ke yo ensiste lòt moun swiv, kidonk vyole bagay la anpil yo fè reklamasyon yo sipòte yon lòt pozisyon pwòp tèt ou-kontradiksyon. Moun ki kenbe tankou yon kwayans tou senpleman pa vle yo responsab pou aksyon yo. Si gen verite absoli, Lè sa a, gen estanda absoli nan dwa ak sa ki mal, epi nou yo responsab nan estanda sa yo. Responsablite sa a se sa moun yo reyèlman rejte lè yo rejte verite absoli.

Refi nan verite absoli / inivèsèl ak relasyonal kiltirèl ki vini ak li se rezilta lojik nan yon sosyete ki te anbrase teyori evolisyon kòm eksplikasyon pou lavi. Si evolisyon natirèl se vre, lè sa a, lavi pa gen okenn siyifikasyon, nou pa gen okenn rezon, ak pa ka gen okenn dwa absoli oswa sa ki mal. Lezom lib pou yo viv jan ki fè li plezi epi li se responsab pa gen yon sèl pou aksyon li yo. Men, pa gen pwoblèm sou konbyen moun ki peche ki refize egzistans Bondye ak verite absoli, y’ap yon jou kanpe devan li nan jijman. Bib la deklare ke "...sa yo ka konnen sou Bondye parèt byen klè devan je yo. Se Bondye menm ki fè sa konsa pou yo. Se vre wi. Depi Bondye te fin kreye tout bagay, tout moun ki egzaminen travay li yo ka konprann ki kalite moun Bondye ye, bagay nou pa ka wè ak je nou: ki vle di, jan li gen yon pouvwa ki p'ap janm fini, jan li se Bondye tout bon. Se sak fè moun sa yo pa gen eskiz menm. Yo te konn Bondye byen pwòp, men yo pa bay Bondye lwanj ki pou li, yo pa di l' mèsi jan l' merite l' la. Lekontrè, y'ap mete yon bann lide ki pa gen sans nan tèt yo, yo san konprann, fènwa fin plen kè yo. Y'ap mache di se moun lespri yo ye. Men, se fou yo fin fou." (Women 1: 19-22).

Èske gen okenn prèv pou egzistans nan verite absoli? Wi. Premyèman, gen konsyans imen an, ke sèten "yon bagay" nan nou ki di mond lan ta dwe yon sèten fason, ke kèk bagay ki bon ak kèk sa ki mal. Konsyans nou konvenk nou gen yon bagay ki mal ak soufrans, grangou, vyòl, doulè, ak sa ki mal, epi li fè nou konnen ke renmen, jenewozite, konpasyon, ak lapè yo se bagay pozitif pou ki nou ta dwe fè efò. Sa a inivèsèl nan tout kilti nan tout tan. Bib la dekri wòl konsyans lèzòm nan Women 2: 14-16 la: "Moun lòt nasyon yo ki pa gen lalwa Moyiz la, yo fè sa lalwa a mande san yo pa konnen. Yo menm ki pa gen lalwa Moyiz la, yo tounen yon lwa pou pwòp tèt pa yo menm si yo pa t' konn lalwa a. Konsa, yo moutre ki jan sa lalwa Moyiz mande a ekri nan kè yo. Konsyans yo moutre sa tou paske yon lè konsyans yo repwoche yo sa yo fè, yon lòt lè konsyans yo dakò ak sa yo fè. Dapre bon nouvèl m'ap anonse a, se sa menm ki gen pou rive lè Bondye va voye Jezikri pou jije tou sa lèzòm t'ap fè an kachèt."

Dezyèm prèv pou egzistans verite absoli se syans. Syans se tou senpleman pouswit nan konesans, etid nan sa nou konnen ak demand yo konnen plis. Se poutèt sa, tout etid syantifik yo dwe yon nesesite pou yo fonde sou kwayans ke gen reyalite objektif ki egziste nan mond lan epi reyalite sa yo ka dekouvri ak pwouve. San absoli, kisa ki ta gen etid? Ki jan yon moun ka konnen ke rezilta syans yo reyèl? An reyalite, lwa yo anpil nan syans yo te fonde sou egzistans la nan verite absoli.

Twazyèm prèv pou egzistans nan verite absoli / inivèsèl se relijyon. Tout relijyon yo nan mond lan eseye bay siyifikasyon ak definisyon nan lavi. Yo fèt soti nan dezi limanite a pou yon bagay ki pi plis pase egzistans senp. Atravè relijyon, moun chèche Bondye, espwa pou lavni, padon pou peche yo, lapè nan mitan lit la, ak repons kesyon nou pwofon. Relijyon se reyèlman prèv ke limanite se pi plis pase jis yon bèt trè evolye. Li se prèv ki montre yon objektif ki pi wo ak nan egzistans la nan yon kreyatè pèsonèl ak objektif ki enplante nan dezi moun a konnen li. Men, si gen tout bon yon kreyatè, lè sa a, li vin yon estanda a pou verite absoli, epi se otorite ki etabli verite sa a.

Erezman, gen tankou yon kreyatè, epi li te devwale verite li nan nou nan Pawòl li, Bib la. Konnen verite absoli / verite inivèsèl absoli sèlman posib atravè yon relasyon pèsonèl ak li menm ki deklare ke li se verite a-Jezi Kris la. Jezi te deklare ke yo se sèl fason, verite a sèlman, sèl lavi a ak wout la sèlman nan Bondye (Jan 14: 6). Lefèt ke verite absoli egziste montre nou nan verite a ke gen yon Bondye souveren ki te kreye syèl la ak latè a epi ki te devwale tèt li ban nou pou nou ka konnen li pèsonèlman nan Pitit li Jezi Kris la. Sa se verite absoli.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Èske verite absoli / inivèsèl egziste?
© Copyright Got Questions Ministries