settings icon
share icon
Kesyon

Èske Bondye toujou bay moun vizyon jodi a? Èske kwayan yo atann vizyon dwe yon pati nan eksperyans Kretyen yo?

Repons


Èske Bondye ka bay moun vizyon jodi a? Wi! Bondye bay vizyon jodi a? Li posib. Eske nou ta dwe atann vizyon dwe yon ensidan òdinè? Non. Jan sa ekri nan Bib la, Bondye te pale ak moun anpil fwa avèk vizyon. Yon bon egzanp se Jozèf, pitit gason Jakòb; Jozèf, mari (mounche), Mari a. Salomon; Ezayi; Ezekyèl; Danyèl; Pyè; ak Pòl. Pwofèt Joèl te prevwa yon ekspozisyon vizyon, e sa te konfime pa apot Pyè nan Travay chapit 2. Li enpòtan pou sonje diferans ki genyen ant yon vizyon ak yon rèv se yon vizyon ki bay lè yon moun reveye pandan yon rèv yo bay lè yon moun ap dòmi.

Nan anpil pati nan mond lan, Bondye sanble sèvi ak vizyon ak rèv anpil. Nan zòn kote mesaj la preske pa preche oswa pa gen levanjil ki disponib, ak kote moun pa gen Bib, Bondye ap pran mesaj li bay moun dirèkteman atravè rèv ak vizyon. Sa a se antyèman ki konsistan avèk egzanp biblik nan vizyon ke yo te souvan itilize pa Bondye pou revele verite li bay moun nan komansman Krisyanis la. Si Bondye vle kominike mesaj li a yon moun, Li ka itilize tou sa li vle li jwenn nesesè tankou yon misyonè, yon zanj, yon vizyon, oswa yon rèv. Natirèlman, Bondye tou gen kapasite pou bay vizyon nan zòn kote mesaj levanjil la deja disponib fasilman. Pa gen limit pou sa Bondye ka fè.

An menm tan an, nou dwe fè atansyon lè li rive vizyon ak entèpretasyon vizyon yo. Nou dwe sonje Bib la fini, e li di nou tout sa nou bezwen konnen. Verite a klè se ke si Bondye te bay yon vizyon, li ta dakò nèt ak sa li te deja devwale nan Pawòl li. Vizyon pa ta dwe janm bay otorite egal oswa pi gran pase Pawòl Bondye a. Pawòl Bondye a se otorite final nou pou lafwa Kretyen ak pratik. Si ou kwè ou te gen yon vizyon ak santi ke petèt Bondye te ba ou, egzamine lapriyè Pawòl Bondye a epi asire vizyon ou an nan akò avèk Ekriti. Lè sa a, lapriyè, konsidere sa Bondye ta fè ou fè pou repons vizyon an (Jak 1: 5). Bondye pa ta bay yon moun yon vizyon ak lè sa a, kache siyifikasyon vizyon an. Nan Bib la, chak fwa yon moun mande Bondye pou siyifikasyon yon vizyon, Bondye te asire ke li te eksplike li bay moun nan (Danyèl 8: 15-17).

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Èske Bondye toujou bay moun vizyon jodi a? Èske kwayan yo atann vizyon dwe yon pati nan eksperyans Kretyen yo?
© Copyright Got Questions Ministries