settings icon
share icon
Kesyon

Poukisa Bondye te chwazi pèp Izrayèl la pou pèp chwazi li?

Repons


Deteronòm 7: 7-9 pale de nasyon Izrayèl la, li di nou : "Si, nan tout pèp ki sou latè, se nou menm Seyè a te pi pito, si li te chwazi nou, se pa paske nou te gen plis moun nan pèp nou an pase lòt yo. Okontrè, se nou ki te gen pi piti moun. Men, se paske Seyè a te renmen nou, epi li te vle kenbe pwomès li te fè zansèt nou yo. Se poutèt sa li delivre nou avèk fòs ponyèt li. Li fè nou soti kite peyi Lejip kote nou te tounen esklav la. Li wete nou anba pouvwa farawon an. Se pou nou rekonèt Seyè a, Bondye nou an, se sèl Bondye ki genyen, sèl Bondye k'ap toujou kenbe pawòl li. Wi, l'ap toujou kenbe kontra li pase a. L'ap toujou renmen moun ki renmen l', moun ki fè tou sa l' mande yo fè, de pitit an pitit, pandan mil jenerasyon."

Bondye te chwazi nasyon pèp Izrayèl la se moun pèp Jezi Kris la ki te fèt—Sovè a soti nan peche ak lanmò (Jan 3:16). Bondye te pwomèt premye Mesi a apre Adan ak Èv tonbe nan peche (Jenèz chapit 3). Bondye pita konfime ke Mesi a ta soti nan liy Abraram, Izarak, ak Jakòb (Jenèz 12: 1-3). Jezi Kris se rezon iltim nan ki fè Bondye te chwazi pèp Izrayèl la pou pèp li. Bondye pa’t bezwen gen yon pèp chwazi, men li te deside fè li fason sa. Jezi te dwe soti nan yon nasyon, e Bondye te chwazi pèp Izrayèl la.

Sepandan, rezon Bondye te chwazi pou nasyon Izrayèl la pa’t sèlman pou objektif li te kreye Mesi a. Dezi Bondye pou pèp Izrayèl la se ke yo ta ale ak anseye lòt moun sou li. Pèp Izrayèl la se te yon nasyon prèt, pwofèt, ak misyonè nan mond lan. Entansyon Bondye a pou pèp Izrayèl la se yon pèp diferan, yon nasyon ki montre lòt moun nan direksyon Bondye ak dispozisyon pwomèt li yo nan yon Redanmtè, Kris, ak Sovè. An reyalite, pèp Izrayèl la echwe nan travay sa a. Sepandan, objektif ultim Bondye a pou pèp Izrayèl la, sa yo ki te pote Mesi a nan mond lan te rive pafè vre nan Jezi Kris la.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Poukisa Bondye te chwazi pèp Izrayèl la pou pèp chwazi li?
© Copyright Got Questions Ministries