Otázky o andělech a démonech


Co říká Bible o andělích?

Co říká Bible o démonech?

Kdo je Satan?

Co říká Bible o démonické posedlosti / posedlosti démony? Je to možné ještě dnes? Jestli ano, jak se to projevuje?

Může být křesťan posedlý démonem?

Kdo byli synové Boží a dcery lidské v Genesis 6:1-4?

Proč dovolil Bůh satanovi a démonům hřešit?

Kdo je anděl Páně?

Andělé jsou muži či ženy?

Kdo jsou archandělé?

Staneme se po smrti anděly?

Co jsou cherubové? Jsou cherubíni andělé?

Může dnešní křesťan provádět exorcism?

Jsou démoni padlí andělé?

Máme strážné anděly?

Kdo/co byli nefilimi?

Jak, proč a kdy padl satan z nebes?

Co jsou serafimi? Jsou serafimi andělé?

Návrat na českou Domovskou stránku
Otázky o andělech a démonech