Jsou démoni padlí andělé?Otázka: Jsou démoni padlí andělé?

Odpověď:
Je diskutabilní kdy přesně stvořil Bůh anděly, ale je jisté že Bůh stvořil všechno dobré - protože Bůh ve své svatosti nemůže stvořit něco hříšného. Takže satan, který byl někdy andělem Luciferem, se vzbouřil Bohu a padl z nebe (Izaiáš 14; Ezechiel 28), a třetina z ohromného množsví andělů se k jeho povstání připojila (Zjevení 12:3-4,9). Není pochyb o tom, že ty padlí andělé jsou známí jako démoni.

My víme že peklo bylo připraveno pro ďábla a jeho anděly, podle Matouše 25:41: "Potom řekne také těm po levici: 'Jděte ode mě, vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly'." Ježíš užil přivlastňovací zájmno "jeho" aby bylo jasné že tito andělé patří satanovi. Zjevení 12:7-9 popisuje andělskou bitvu (posledních časů) Michaele a "jeho anděly" s ďáblem a "jeho anděly". Z těchto a podobných veršů je jasné, že démony a padlí andělé jsou synonymá.

Někteří odmítají myšlenku že démoni jsou padlí andělé pro fakt, který Juda říká v šestém verši - že andělé kteří zhrešili, byli "ve věčných poutech". Nicméně je jasné, že ne všichni zhřešivší andělé jsou "v poutech", protože satan je stále ba svobodě (1 Petrova 5:8). Proč by Bůh uvěznil zbytek padlých andělů a vůdce vzpoury nnechal volného? Vypadá, že Juda v šestém verši říká o Božím soudu padlých andělů v souvislosti s něčím jiným, možná s incidentem "synů Božích" z Genesis, 6. kapitoly.

Nejčastější alternativní vysvětlení původu démonů je, že když obrové z Genesis 6 zahynuli v potopě, jejich duše se stali démony. Zatím co Bible konkrétně neuvádí co se stalo s dušemi obrů když zahynuli, je nepravděpodobné že by Bůh zničil obry v potopě jen aby dovolil jejich duším -jako démonům- páchat ještě větší zlo. Nejbibličtější vysvětlení pro původ démonů je, že jsou padlými anděly, anděly kteří se se satanem vzbouřili Bohu.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránkuJsou démoni padlí andělé?