settings icon
share icon
Otázka

Může být křesťan posedlý démonem?

Odpověď


Bible nikde jasně neříká, zda i křesťan může být posedlý démonem. Protože ale v křesťanovi přebývá Duch svatý (Římanům 8:9-11; 1 Korintským 3:16; 6:19), vypadá to být dost nepravděpodobné, že by Duch svatý dovolil, aby démon posedl člověka, ve kterém zároveň přebývá (Duch svatý). Toto téma je někdy poměrně sporné; my nicméně pevně věříme, že křesťan posedlý démonem být nemůže. Věříme, že je rozdíl mezi posedlostí démonem a démonickým útokem nebo útlakem. Posedlost démonem znamená, že démon má přímou kontrolu nad myšlenkami a/nebo skutky daného člověka (Lukáš 4:33-35; 8:27-33; Matouš 17:14-18). Démonický útlak nebo vliv znamenají, že démon nebo démoni duchovně napadají člověka a/nebo jej vybízí k hříchu (1 Petr 5:8-9; Jakub 4:7). Stojí za povšimnutí, že žádná novozákonní pasáž, která mluví o duchovním boji, nezmiňuje vymítání démonů z věřících (Efezským 6:10-18). Je nám řečeno, abychom se ďáblu vzepřeli (1 Petr 5:8-9; Jakub 4:7), ne abychom jej vyháněli.

Je nemyslitelné, že by Bůh dovolil, aby některé z jeho dětí, které vykoupil Kristovou krví (1 Petr 1:18-19) a ze kterých učinil nová stvoření (2 Korintským 5:17), bylo posedlé a ovládané démonem. Ano, jako věřící vedeme boj se Satanem a jeho démony, ale ne z naší síly. První Jan 4:4 prohlašuje: „Vy jste však z Boha, drazí, a zvítězili jste nad nimi. Ten, který je ve vás, je totiž větší než ten, který je ve světě.“ Kdo je ten, který je v nás? Duch svatý. Kdo je ten, který je ve světě? Satan a jeho démoni. Proto můžeme říct, že věřící přemohl svět démonů a případ věřícího, který by byl démonem posedlý, proto nelze biblicky obhájit.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Může být křesťan posedlý démonem?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries