settings icon
share icon
Otázka

Proč dovolil Bůh satanovi a démonům hřešit?

Odpověď


Ohledně andělů i lidstva, Bůh zvolil darovat oběma možnost vybrat si. Zatímco Bible neuvádí mnoho detailu co se týče rebelie satana a padlých andělů, vypadá to že satan - možné největší ze všech andělů (Ezechiel 28:12-18) - ve své pýše si zvolil vzpouru vůči Bohu aby se tak stal bohem sám pro sebe. Satan (Lucifer) nechtěl uctívat a poslouchat Boha; on chtěl být bohem (Izaiáš 14:12-14). Zjevení 12:4 chápeme jako obrazný popis jak se jedna třetina andělů rozhodla následovat satana v jeho vzpouře a tak se stala padlými anděly - démony.

Na rozdíl od lidstva, rozhodnutí andělů následovat satana anebo zůstat věrnými Bohu byl věčný výběr. Bible nedává padlým andělům žádnou možnost kát se a dostat odpuštění. A Bible ani nenaznačuje, že by bylo možné aby hřešili i další andělé. Andělé, kteří zůstali věrní Bohu, jsou popsány jako "vyvolení andělé" (1 Timoteovi 5:21). Satan a padlí andělé poznali Boha a všechnu Jeho slávu. Pro ně byla vzpoura, přes to co o Bohu věděli, bylo to největší zlo. Výsledkem toho Bůh nedává satanovi a ostatním padlím andělům možnost pokání. Dále nám Bible nedává žádný důvod se domnívat, že by se kály i kdyby jim Bůh dal šanci (1 petrova 5:8). Bůh dal satanovi a andělům tu samou volbu, kterou On dal Adamovi a Evě, poslochat Ho anebo Ho neposlouchat. Andělé měli svobodnou možnost vybrat si; Bůh nikterého anděla nenutil ani nenabádal hřešit. Satan a padlí andělé zhřešili ze své vlastní svobodní vůle a proto si zaslouží Boží věčný hněv v ohnivém jazeře.

Proč Bůh dal andělům tento výběr, když věděl jaký bude výsledek? Bůh věděl, že třetina andělů se vzpouří a proto budou prokleti v ohnivém jezeře. Bůh také věděl, že satan bude podporovat jeho vzpouru pokoušejíc ke hříchu lidstvo. Proč to Bůh dopustil? Bible nám nedává výslovně odpověď na tuto otázku. Totéž se můžeme zeptat ohledně každého zlého skutku. Proč to Bůh dovolí? Nakonec to vede zpátky k Boží svrchovanosti nad Jeho stvořením. Žalmista nám říká, "Boha tohoto silného cesta jest dokonalá" (Žalm 18:30). Jestli jsou Boží cesty "dokonalé", potom se můžeme spolehnout, že cokoli Bůh dělá - a cokoli dovolí - je dokonalé. Takže dokonalý plán našeho dokonalého Boha byl dovolit zhřešit. Náš rozum není Boží rozum, ani naše cesty nejsou Jeno cestami, jak nám připomíná Izaiáš 55:8-9.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Proč dovolil Bůh satanovi a démonům hřešit?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries