settings icon
share icon
Otázka

Co říká Bible o démonické posedlosti / posedlosti démony? Je to možné ještě dnes? Jestli ano, jak se to projevuje?

Odpověď


Bible nám dává příklady lidí, kteří byli démony buď posedlí, nebo jimi byli ovlivňováni. Z toho můžeme některé symptomy démonické posedlosti vyčíst, a můžeme si udělat obrázek i o tom, jak k tomu dochází. Některé odkazy jsou například: Matouš 9:32-33; 12:22; 17:18; Marek 5:1-20; 7:26-30; Lukáš 4:33-36; Lukáš 22:3; Skutky 16:16-18. V některých z uvedených pasáží způsobuje posedlost démonem určité fyzické potíže, jako například neschopnost promluvit, epileptické příznaky, slepotu atd. V jiných případech to daného člověka přiměje ke spáchání něčeho zlého, jako hlavní příklad by mohl sloužit Jidáš. Ve Skutcích 16:16-18 dal zlý duch oné služce schopnost vědět o věcech, které jinak znát nemohla. Démonem posedlý z Gadarenské krajiny, který byl posedlý celým zástupem démonu, měl zase nadlidskou sílu, chodil nahý a žil mezi hroby. Král Saul poté, co se vzepřel Bohu, byl zase zlým duchem trápen (1 Samuelova 16:14-15; 18:10-11; 19:9-10), což zcela očividně vedlo k depresím a k nutkání zabít Davida.

Jak vidíme, existuje celá řada symptomů posedlosti démony, jako je třeba fyzická neschopnost, která se nedá přičíst žádnému fyziologickému problému, osobnostní změny, jako třeba nezvladatelné deprese nebo nezvyklá agresivita, nepřirozená síla, netečnost vůči slušným zásadám nebo „normálnímu“ společenskému chování, nebo třeba i schopnost znát informace, které dotyčný nemá možnost znát žádnou přirozenou cestou. Je důležité vědět, že skoro všechny, ne-li úplně všechny z těchto příznaků, mohou mít i jiná vysvětlení, je proto důležité neoznačovat každého člověka v depresích nebo s epilepsií jako posedlého. Na druhou stranu je potřeba říct, že euroamerická kultura nebere možnost Satanického vlivu v lidských životech dost vážně.

Kromě těchto fyzických nebo emocionálních projevů se také můžeme podívat na duchovní příznaky, které mohou naznačovat démonický útlak. Může k nim patřit např. odmítání odpuštění (2 Korintským 2:10-11) a víra ve falešné nauky (nebo dokonce jejich šíření), zvláště co se týče Ježíše Krista a jeho vykupitelského díla (2 Korintským 11:3-4,13-15; 1 Timoteovi 4:1-5; 1 Jan 4:1-3).

Co se týká projevů démonů v životech křesťanů, je apoštol Petr dobrou ukázkou toho, že i věřící může být ďáblem ovlivněn (Matouš 16:23). Někteří lidé poukazují na křesťany, kteří jsou pod silným démonickým vlivem, jako na „démonizované“, ale v Písmu nemáme nikde ani jediný příklad toho, že by byl člověk, který věří v Krista, posedlý démonem. Většina teologů má za to, že křesťan nemůže být posedlý, protože v něm přebývá Duch svatý (2 Korintským 1:22; 5:5; 1 Korintským 6:19) a Boží Duch by se nedělil o příbytek s démonem.

Nemáme přesné informace o tom, jak dochází k tomu, že se člověk vystaví a otevře posedlosti. Máme-li brát jako ukázkový příklad Jidáše, otevřel srdce zlu, což bylo v jeho případě prostřednictvím chamtivosti (Jan 12:6). Je tedy možné, že když si člověk nechá ovládnout srdce nějakým navyklým hříchem, stává se to pozvánkou pro démona. Z misijních zkušeností se dá také říct, že démonická posedlost má rovněž spojitost s uctíváním pohanských božstev a držení okultních předmětů. Písmo opakovaně spojuje uctívání model s uctíváním démonů (Leviticus 17:7; Deuteronomium 32:17; Žalm 106:37; 1 Korintským 10:20), nemělo by nás tedy překvapovat, že zahrávání si s takovými náboženstvími a praktikami s nimi spojenými, může vést až k posedlosti démony.

Na základě výše uvedených biblických odkazů a různých zkušeností misionářů můžeme předpokládat, že mnoho lidí vystavuje své životy démonickým vlivům tím, že se drží určitých hříchů nebo mají kontakt s okultními věcmi (ať už vědomě či nevědomě). Jako příklad můžeme uvést nemorálnost, drogy, alkohol (ty ovlivňují stav vnímání), vzpurnost, zahořklost, transcendentální meditaci.

Jedna úvaha na závěr. Satan a jeho zlí pomocníci nemohou dělat nic, pokud jim to Bůh nedovolí (Job 1,2). Proto Satan, ačkoliv si myslí, že tím dosahuje svých cílů, vlastně určitým způsobem naplňuje Boží záměry, jako tomu bylo například s Jidášovou zradou. Spoustu lidí okultní a démonické aktivity až nezdravě fascinují. To je nemoudré a nebiblické. Jdeme-li za Bohem, oblékáme-li se do jeho zbroje a spoléháme-li na jeho sílu (nikoli na svou vlastní) (Efezským 6:10-18), nemáme se ze strany toho zlého čeho obávat, protože Bůh vládne nade vším!

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co říká Bible o démonické posedlosti / posedlosti démony? Je to možné ještě dnes? Jestli ano, jak se to projevuje?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries