Kdo je anděl Páně?Otázka: Kdo je anděl Páně?

Odpověď:
V Bibli není uvedena přesná identita "aděla Páně". Nicméně je tam mnoho důležitých "opěrných bodů" pro určení jeho identity. Je mnoho starozákonních a novozákonných poznámek o "andělech Páně", o "nejakém andělovi páně" a o "tom andělovi Páně". Vypadá, že když se mluví o "tom andělovi Páně", jde o jediněčnou bytost, odlišnou od jiných andělů. Ten anděl Páně mluví jako Bůh, ztotožňuje se s Bohem, a vykonává Boží povinnosti (Genesis 16:7-12; 21:17-18; 22:11-18; Exodus 3:2; Soudců 2:1-4; 5:23; 6:11-24; 13:3-22; 2 Samuelova 24:16; Zechariáš 1:12; 3:1; 12:8). V několika z těchto zjevení se, ti kteří viděli anděla Páně měli strach o svoje životy, protože "viděli Pána". Proto je jasné, že alespoň v některých případech je anděl Páně teofanie, zjevení Boha ve fyzické podobě.

Zjevení se anděla Páně po Kristově vtělení umlklo. Andělé jsou zmíněni v řadě případů v Novém Zákoně, ale "ten anděl Páně" v Novém Zákoně není zmíněn nikdy. Je možné, že zjevení se toho anděla Páně byly manifestace Ježíše před Jeho vtělením. Ježíš prohlásil, že tu byl "dříve než byl Abraham" (Jan 8:58), takže je logické, že byl aktivní a projevoval se ve světě. Tak či onak, zdali byl ten anděl Páně před-vtělením Krista (kristofanie) anebo zjevením se Boha (teofanie), je nenejvýš pravděpodobné že fráze "ten anděl Páně" obvykle znamená fyzické zjevení se Boha.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránkuKdo je anděl Páně?