settings icon
share icon
Otázka

Kdo je anděl Páně?

Odpověď


V Bibli není uvedena přesná identita "aděla Páně". Nicméně je tam mnoho důležitých "opěrných bodů" pro určení jeho identity. Je mnoho starozákonních a novozákonných poznámek o "andělech Páně", o "nejakém andělovi páně" a o "tom andělovi Páně". Vypadá, že když se mluví o "tom andělovi Páně", jde o jediněčnou bytost, odlišnou od jiných andělů. Ten anděl Páně mluví jako Bůh, ztotožňuje se s Bohem, a vykonává Boží povinnosti (Genesis 16:7-12; 21:17-18; 22:11-18; Exodus 3:2; Soudců 2:1-4; 5:23; 6:11-24; 13:3-22; 2 Samuelova 24:16; Zechariáš 1:12; 3:1; 12:8). V několika z těchto zjevení se, ti kteří viděli anděla Páně měli strach o svoje životy, protože "viděli Pána". Proto je jasné, že alespoň v některých případech je anděl Páně teofanie, zjevení Boha ve fyzické podobě.

Zjevení se anděla Páně po Kristově vtělení umlklo. Andělé jsou zmíněni v řadě případů v Novém Zákoně, ale "ten anděl Páně" v Novém Zákoně není zmíněn nikdy. Je možné, že zjevení se toho anděla Páně byly manifestace Ježíše před Jeho vtělením. Ježíš prohlásil, že tu byl "dříve než byl Abraham" (Jan 8:58), takže je logické, že byl aktivní a projevoval se ve světě. Tak či onak, zdali byl ten anděl Páně před-vtělením Krista (kristofanie) anebo zjevením se Boha (teofanie), je nenejvýš pravděpodobné že fráze "ten anděl Páně" obvykle znamená fyzické zjevení se Boha.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kdo je anděl Páně?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries