settings icon
share icon
Otázka

Jak, proč a kdy padl satan z nebes?

Odpověď


Satanův pád z nebes je v symbolice popsán v Izaiášovi 14:12-14 a v Ezechielovi 28:12-18. Zatímco tyto dvě pasáže uvádí konkrétně o králích Babylona a Týru, oni také poukazují na duchovní moc za těmito králi, a to satana. Tyto pasáže popisují proč satan padl, ale neuvádějí konkrétně kdy se to stalo. Co víme je toto: andělé byli stvořeni před Světem (Job 38:4-7). Satan padl předtím, než pokoušel Adama a Evu v zahradě (Genesis 3:1-14). Satanův pád proto musel být někdy poté co byli stvořeni andělé a předtím než pokoušel Adama a Evu v Edenské zahradě. Zda byl satanův pád pár minut, hodin anebo dní před tím, než pokoušel Adama a Evu v zahradě, to Písmo konkrétně neuvádí.

Kniha Job nám říká, že (alespoň na nějakou dobu) satan měl přístup do nebe a k Božímu trůnu. " Jednoho pak dne, když přišli synové Boží, aby se postavili před Hospodinem, přišel také i Satan mezi ně. Tedy řekl Hospodin Satanovi: Odkud jdeš? I odpověděl Satan Hospodinu, řka: Procházel jsem zemi, a obcházel jsem ji" (Job 1:6-7). Jak se zdá, satan se v té době mohl volně pohybovat mezi nebem a zemí, mluvit přímo s Bohem a vyprávět o jeho aktivitách. Ve kterém bodě Bůh přerušil tento přístup není známo.

Proč padl satan z nebes? Satan padl pro pýchu. On toužil být Bohem, ne Božím služebníkem. Všiměte si početné prohlášení "já budu" v Izaiášovi 14:12-15. Ezechiel 28:12-15 popisuje satana jako miimořádně krásného anděla. Satan byl pravděpodobně nejvyšší ze všech andělů, nejlepší ze všeho Božího stvoření, ale nebyl spokojen se svou pozicí. Místo toho satan toužil být Bohem, v podstatě "zhodit Boha z trůnu" a stát se vládcem vesmíru. Satan chtěl být Bohem, a je zajímavé že tím samým pokoušel i Adama a Evu v Edenské zahradě (Genesis 3:1-5). Jak padl satan z nebes? Vlastně "pád" není přesný popis. Výstižnější by bylo říct, že Bůh svrhl satana z nebes (Izaiáš 14:15; Ezechiel 28:16-17). Satan nepadl z nebes; satan byl spíše svržen z nebes.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak, proč a kdy padl satan z nebes?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries