settings icon
share icon
Otázka

Může dnešní křesťan provádět exorcism?

Odpověď


Exorcism (poroučení démonům aby opustili lidi) praktikovali různí lidé v evangeliích a ve Skutcích - učedníci plnící Kristův příkaz (Matouš 10); jiní ve jménu Krista (Mark 9:38); děti farizeů (Lukáš 11:18-19); Pavel (Skutky 16); a nějací zaklínači (Skutky 19:11-16).

Vypadá že cílem Ježíšových učedníků provádějíchích exorcismus bylo ukázat Kristovu nadvládu nad démony (Lukáš 10:17) a potvrdit, že učedníci konali v Jeho jménu a Jeho autoritou. Také to ukázalo jejich víru anebo nedostatek víry (Matouš 17:14-21). Bylo zřejmé, že tento akt vyhánění démonů byl důležitý pro službu učedníků. Avšak je nejasné, která část vyhánění démonů hrála roli v průběhu učednictví.

Je zajímavé, že jako kdyby byl posun v dalších částech Nového zákona ohledně války s démony. Vyučující knihy Nového Zákona (od Listu Římanům až po Judu) říkají o démonických aktivitách, no nediskutují o jejich vyhánění ani nenabádají křesťany tak dělat. Je nám řečeno obrnit se abychom se postavili proti nim (Efezským 6:10-18). Je nám řečeno abychom se vzepřeli ďáblu (Jakub 4:7), abychm si na něho dali pozor (1 Petrova 5:8), abychom mu nedávali místa v našich životech (Efezským 4:27). Ale není nám řečeno jak ho -nebo jeho démony- vyhnat z jiných, anebo vůbec o tom uvažovat.

Kniha Efezským dává jasné instrukce o tom, jak máme mít v našich životech vítězství v zápase proti silám zla. Prvním krokem je

založit naši víru na Kristu (2:8-9), která zlomí pořádek "mocného vládce ovzduší" (2:2). Potom máme -znovu skrze Boží milost- odložit bezbožné návyky a obléct dobré návyky (4:17-24). Tohle nezahrnuje vyhánění démonů, ale spíše obnovení mysle (4:23). Po několika praktických instrukcích jak máme -jako Jeho děti- být poslušni Bohu, je nám připomenuto že je duchovní bitva. Bojuje se určitým zbrojem, který dovoluje postavit se - nevyhánět - proti úskokům démonického světa (6:10). My odoláváme s pravdou, spravedlností, evangeliem, vírou, spasením, Božím Slovem a modlitbou (6:10-18).

Zdá se, že jak bylo Boží Slovo skompletizováno, křesťané měli více zbraní se kterými mohli bojovat s duchovním světem jako předtím první křesťané. Role vyhánění démonů byla z velké části nahrazena evangelizací a učednictvím skrze Boží Slovo. Protože metody duchovního boje v Novém Zákoně nezahrnují vyhánění démonů, je obtížné zjistit jak se taká věc má dělat. Když to je nezbytně nutné, vypadá že to má být skrze vystavení člověka pravdě Božího Slova a jménu Ježíše Krista.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Může dnešní křesťan provádět exorcism?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries