settings icon
share icon
Otázka

Kdo/co byli nefilimi?

Odpověď


Nefilimi ("padlé bytosti, obři") byli výsledkem sexuálního vztahu mezi syny Božími a dcerami člověka v Genesis 6:1-4. Je velká debata na tému původu "synů Božích". My tvrdíme, že "synové Boží" byli padlí andělé (démoni) kteří se pářili s lidskými dcerami a/anebo ovládli muže, kteří měli poté poměr s lidskými dcerami. Výsledkem bylo potomstvo, nefilimi, kteří byli "mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí" (Genesis 6:4).

Proč by démoni dělali takovou věc? Bible nám nedává konkrétnou odpověď. Démoni jsou zlé převrácené bytosti - takže ať nás nic z toho, co dělají, nepřekvapuje. Hledajíc motivaci, nejlepší spekulace je, že démoni se pokoušeli poskvrnit lidskou rasu aby zabránili příchodu Mesiáše, Ježíše Krista. Bůh slíbil, že Mesiáš bude potomkem Evy (Genesis 3:15) a ono potře hadovi, satanovi, hlavu. Takže démoni se pravděpodobně pokoušeli tomuto předejít poskvrněním lidské krevní linie, kterým by udělali nemožným (někdy v budoucnu) narození bezhříšného Mesiáše. Znovu, tohle není přesně biblická odpověď, ale je to pravděpodobné a není v rozporu s kterýmkoli jiným biblickým učením.

Co byli nefilimi? Podle hebrejských a jiných legend (Kniha Enocha a jiné nebiblické spisy), byli rasou obrů a super-hrdinů, kteří konali velké zlo. Jejich ohromná velikost a síla jakoby přišla z kombinace démonské "DNA" s lidským genem. Vše, co Bible přímo říká o nich je, že oni byli "mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí" (Genesis 6:4). Nefilimi nebyli mimozemšťané, oni byli doslovně fyzické bytosti původem ze spojení synů Božích a dcer člověka (Genesis 6:1-4).

Co se stalo s nefilimi? Nefilimi byli jedným z hlavních důvodů velké potopy v Noemově době. Hned po zmínke o nefilimech nám Boží Slovo říká tohle: "Ale když viděl Hospodin, an se rozmnožuje zlost lidská na zemi, a že by všeliké myšlení srdce jejich nebylo než zlé po všecken čas, litoval Hospodin, že učinil člověka na zemi, a bolest měl v srdci svém. Tedy řekl Hospodin: Vyhladím z země člověka, kteréhož jsem stvořil, od člověka až do hovada, až do zeměplazu, až i do ptactva nebeského; nebo líto mi, že jsem je učinil" (Genesis 6:5-7). Tak Bůh zakročil, poslal na celý svět potopu a zabil všechny a všecko (včetně nefilimů) kromě Noeho, jeho rodiny a zvířat v korábu (Genesis 6:11-22).

Byli nefilimi po potopě? Genesis 6:4 nám říká, " Obrové pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom". Vypadá to jakoby démoni opakovali jejich hřích i někdy po potopě. Nicméně, jakoby v mnohem menší míře jako před potopou. Když Izraelité špehovali Kanánskou zemi, hlásili Mojžíšovi: "Také jsme tam viděli obry, syny Enakovy, kteříž jsou větší než jiní obrové, ješto se nám zdálo, že jsme proti nim jako kobylky, a takoví jsme se i jim zdáli." (Numbers 13:33). Nyní, tato pasáž neříká výslovně že nefilimi byli opravdu tam, jenom špioni si myslili že viděli nefilimy. Je pravděpodobné, že špioni viděli v Kanánu velmi velké lidi a omylem je považovali za nefilimy. Anebo je také pravděpodobné že po potopě se zase pářili s dcerami člověka, které plodili nefilimi. Tak či onak, tito "obři" byli zničeni Izraelity počas jejich invaze do Kanánu (Jozue 11:21-22) a později v historii (Deuteronomium 3:11; 1 Samuelova 17).

Co brání démonům dělat další nefilimy dnes? Zdá se že Bůh učinil konec páření se démonů s člověkem tím, že poslal všechny démony, kteří páchali ty skutky do propasti. Juda, verš 6. nám říká, "A ty anděly, kteříž neostříhali svého knížetství, ale opustili příbytek svůj, k soudu velikého toho dne vazbou věčnou pod mrákotou schoval." Je zřejmé, že dnes nejsou ve "vězení" všichni démoni, takže musí být skupina démonů, kteří spáchají těžší hřích nad rámec původního pádu. Předpokladá se, že démoni kteří měli poměr s lidskými ženami jsou ti, kteří jsou "spoutáni věčnými řeťezi". To má zabránit kterémukoli jinému démonu pokousit se tu věc.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kdo/co byli nefilimi?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries