settings icon
share icon
Otázka

Staneme se po smrti anděly?

Odpověď


Andělé jsou bytosti stvořené Bohem (Kolossenským 1:15-17) a jsou zcela odlišné od lidí. Oni jsou Boží zvláštní agenti a jsou na to, aby prováděli Jeho plán a sloužili následovníkům Krista (Židům 1:13-14). Neexistuje žádný náznak že by andělé byli dříve lidmi nebo čímkoli jiným - oni byli stvořeni jako andělé. Andělé nepotřebují a nemohou zažít vykoupení které přišel Kristus dát lidské rase. 1 Petrova 1:12 popisuje jejich touhu nahlédnut do evangelia, ale ono není proto aby ho zakusili andělé. Kdyby předtím byli lidmi, koncepce spásy by pro ně nebylo tajemství, protože by tu zkušenost měli už za sebou. Ano, oni se radují když se hříšník obrátí ke Kristu (Lukáš 15:10), ale Kristova spása není pro ně.

Tělo věřícího v Krista časem zemře. Co se děje potom? Duch věřícího jde aby bylo s Kristem (2 Korintským 5:8). Věřící se nestane andělem. Je zajímavé, že obadva: Eliáš a Mojžíš byli rozpoznatelní na hoře Proměnění. Neproměnili se v anděly, ale se zjevili jako oni sami - třebaže oslaveni - a byli rozeznatelní pro Petra, Jakuba a Jana.

V Tessalonicenským 4:13-18 nám Pavel říká že věřící v Krista jsou zesnulí v Pánu; to znamená že jejich těla jsou mrtvá, ale jejich duše jsou naživu. Tento text nám říká že když se Kristus vrátí, veme s sebou ty, kteří jsou zesnulí v Něm, a jejich těla budou vzkříšena, budou udělaná novými tak jako Kristovo vzkříšené tělo, aby se spojily s jejich dušemi které On ponese s sebou. Těla všech věřících v Krista, kteří budou žít když se Kristus vrátí, se promění na těla podobná Kristovu tělu, a jejich duše budou zcela nové - už nikdy nebudou mít hříšnou přirozenost.

Všichni věřící v Krista budou rozeznávat jeden druhého a budou žít s Pánem navěky. Budeme Mu sloužit navěky, ne jako andělé ale spolu s anděly. Díky Bohu pro živou naději, kterou dává věřícím v Ježíši Kristu.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Staneme se po smrti anděly?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries