settings icon
share icon
Otázka

Kdo je Satan?

Odpověď


Záběr toho, co si lidé myslí o Satanu, se pohybuje od pošetilých myšlenek až po abstrakci – od představy malého červeného čertíka, který sedí lidem na rameni a ponouká je k hříchu, až po abstraktní výraz vyjadřující zosobněné zlo. Bible nám nicméně dává jasný obrázek toho, kým Satan je a jak ovlivňuje naše životy. Jednoduše řečeno říká Bible o Satanovi to, že je andělská bytost, která kvůli hříchu vypadla ze svého nebeského místa a nyní se radikálně vzpírá Bohu a dělá vše, co může pro to, aby zmařila záměry, které Bůh s lidstvem má.

Satan byl stvořen jako svatý anděl. Izaiáš 14:12 zmiňuje Satanovo jméno, které měl před pádem, což bylo jméno Lucifer. Ezechiel 28:12-14 popisuje Satana jako původně cherubína, což je nejvýše postavený anděl. Potom ale svojí krásou a postavením zpychnul a rozhodl se, že vyvýší svůj trůn nad trůn Boží (Izaiáš 14:13-14; Ezechiel 28:15; 1 Timoteovi 3:6). Pýcha přivedla Satana k pádu. Všimněte si kolik výroků v Izaiáši 14:12-15 začíná slovem „já“. Kvůli jeho hříchu mu pak Bůh zakázal přístup do nebe.

Satan se stal vládcem tohoto světa, který dělá věci bez Božího svolení, je rovněž nazýván vládcem ovzduší (Jan 12:31; 2 Korintským 4:4; Efezským 2:2). Je nazýván žalobcem (Zjevení 12:10), pokušitelem (Matouš 4:3; 1 Tesalonickým 3:5) a podvodníkem (Genesis 3; 2 Korintským 4:4; Zjevení 20:3). Jeho jméno doslova znamená protivník neboli „ten kdo se vzpírá“. Jiné jméno, které se pro Satana používá, ďábel, znamená „pomlouvač“.

Přestože byl svržen z nebe, chce stále ještě vyvýšit svůj trůn nad Boží. Napodobuje vše, co Bůh dělá a doufá, že se mu svět začne klanět a že se mu podaří zformovat opozici proti Božímu království. Satan stojí v pozadí každého falešného kultu a falešného světového náboženství. Satan udělá všechno, co je v jeho silách, aby se vzepřel Bohu a těm, kdo ho následují. Satanův osud je přesto zpečetěn - věčnost v ohnivém jezeře (Zjevení 20:10).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kdo je Satan?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries