settings icon
share icon
Otázka

Co jsou serafimi? Jsou serafimi andělé?

Odpověď


Serafími (ohniví, planoucí) jsou andělské bytosti, které viděl Izaiáš ve vidění Boha v chrámu, když ho Bůh povolal za proroka (Izaiáš 6:1-7).V Izaiášovi 6:2-4 je zaznamenáno, " Serafínové stáli nad ním. Šest křídel měl každý z nich: dvěma zakrýval tvář svou, a dvěma přikrýval nohy své, a dvěma létal. A volal jeden k druhému, říkaje: Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho. A pohnuly se podvoje veřejí od hlasu volajícího, a dům plný byl dymu." Serafími jsou andělé ustavičně chválící Boha.

Izaiáš, 6. kapitola, je jediným místem v Bibli, ve kterém se konkrétně zmiňují serafimi. Každý seraf má šest křídel. Dva z nich používá k létání, dva na pokrytí noh a dva k pokrytí tváře (Izaiáš 6:2). Serafimi létali kolem trůnu na kterém seděl Bůh, zpívali Mu chválu zdůrazňujíc Boží slávu a majestátnost. Tyto bytosti patrně také sloužili jako zmocněnci pro očištění Izaiáše, jak začal prorockou službu. Jeden z nich dal horký uhlík na Izaiášova ústa se slovami, "Aj hle, dotekl se uhel tento úst tvých; nebo odešla nepravost tvá, a hřích tvůj shlazen jest" (Izaiáš 6:7). Jako jiné druhy svatých andělů, i serafimi jsou naprosto poslušní Bohu. Serafimi, podobně jako cherubové, se zaměřují především na uctívání Boha.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co jsou serafimi? Jsou serafimi andělé?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries