settings icon
share icon
Otázka

Co jsou cherubové? Jsou cherubíni andělé?

Odpověď


Cherubové/cherubíni jsou andělské bytosti podílející se na uctívání a chvále Boha. První zmínka o cherubech v Bibli je v Genesis 3:24, "A tak vyhnal člověka a osadil zahradu Eden cherubíny k východní straně s mečem plamenným blýskajícím se, aby ostříhali cesty k stromu života." Před svoji vzpourou byl satan cherub (Ezechiel 28:12-15). Svatostánek a chrám a také předměty jim patřící měli po sobě mnoho zobrazení cherubů. (Exodus 25:17-22; 26:1, 31; 36:8; 1 Královská 6:23-35; 7:29-36; 8:6-7; 1 Paralipomenon 28:18; 2 Paralipomenon 3:7-14; 2 Paralipomenon 3:10-13; 5:7-8; Židům 9:5).

Kapitoly 1 a 10 knihy Ezechiel popisují "podobenství čtyř zvířat" (Ezechiel 1:5) a ty samé bytosti jako cherubíny (Ezechiel 10). Každý měl čtyři tváře - tvář člověka, lva, vola a orla (Ezechiel 1:10; také 10:14) - a každý měl čtyři křídla. Co do jejich způsobu, cherubové měli "podobenství člověka" (Ezechiel 1:5). Tyto cherubové používali dvě z jejich křídel k létání a další dvě jako pokrývku jejich těl (Ezechiel 1:6, 11, 23). Pod jejich křídly měli cherubové něco, co mělo formu, anebo podobu lidské ruky (Ezekiel 1:8; 10:7-8, 21).

Vypadá jakoby Zjevení 4:6-9 také popisovalo cheruby. Cherubové slouží vyvyšujíc svatost a moc Boží. To je jedna z jejich hlavních povinností všude v Bibli. Kromě zpívání a velebení Boha oni také slouží jako viditelná připomínka majestátu a slávy Boha a Jeho permanentní přítomnosti s Jeho lidem.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co jsou cherubové? Jsou cherubíni andělé?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries