Các Câu Hỏi về biện giáo học và thế giới quan


Đức Chúa Trời có hiện hữu không? Có bằng chứng nào về sự thực hữu của Đức Chúa Trời?

Đức Chúa Trời có thật không?

Có sự tranh luận về sự tồn tại của Chúa không?

Có thật Chúa Giê Su đã tồn tại không? Có bằng chứng lịch sử nào về Chúa Giê Su?

Tại sao tôi cần tin vào sự phục sinh của Đấng Christ?

Sự bội đạo là gì và làm thế nào tôi có thể nhận ra nó?

Kinh Thánh nói gì về sự chịu khổ?

Kinh Thánh nói gì về chủ nghĩa tư bản?

Cơ Đốc nhân nhìn nhận chính trị như thế nào?

Tại sao Cơ đốc nhân kỳ thị đồng tính?

Kinh Thánh có ủng hộ chủ nghĩa Cộng Sản hay không?

Kinh thánh có yêu cầu Cơ đốc nhân bảo vệ đức tin của mình / tranh đấu vì đức tin không?

Kết quả có biện minh cho phương tiện hay không?

Cơ Đốc nhân có nên cố gắng truyền giảng cho người vô thần?

Chủ nghĩa hiện sinh là gì?

Đức tin vào Đức Chúa Trời có phải là một sự nương cậy không?

Tại sao nhiều người trẻ lìa bỏ niềm tin?

Kinh thánh có ý gì khi nói, "Kẻ ngu dại nói trong lòng mình rằng, 'Không có Đức Chúa Trời'"?

Tại sao Chúa không chữa lành người bị cụt?

Một người vô đạo là gì?

Những nguy hiểm của chủ nghĩa hậu hiện đại là gì?

Có những minh chứng xác quyết nào về Chúa không?

Có phải tôn giáo là nguyên nhân của hầu hết những cuộc chiến tranh?

Một Cơ Đốc Nhân nên xem chủ nghĩa xã hội như thế nào?

Kinh Thánh nói gì về công bằng xã hội?

Lẽ thật là gì?

Một Cơ Đốc Nhân có nên thúc đẩy hòa bình thế giới?

Một người có thể bẩm sinh là đồng tính nam không?


Các Câu Hỏi về biện giáo học và thế giới quan