settings icon
share icon

Các Câu Hỏi về biện giáo học và thế giới quan

Đức Chúa Trời có hiện hữu không? Có bằng chứng nào về sự thực hữu của Đức Chúa Trời?

Đức Chúa Trời có thật không?

Có sự tranh luận về sự tồn tại của Chúa không?

Có thật Chúa Giê Su đã tồn tại không? Có bằng chứng lịch sử nào về Chúa Giê Su?

Tại sao tôi cần tin vào sự phục sinh của Đấng Christ?

Sự bội đạo là gì và làm thế nào tôi có thể nhận ra nó?

Kinh Thánh nói gì về sự chịu khổ?

Kinh Thánh nói gì về chủ nghĩa tư bản?

Cơ Đốc nhân nhìn nhận chính trị như thế nào?

Tại sao Cơ đốc nhân kỳ thị đồng tính?

Kinh Thánh có ủng hộ chủ nghĩa Cộng Sản hay không?

Kinh thánh có yêu cầu Cơ đốc nhân bảo vệ đức tin của mình / tranh đấu vì đức tin không?

Kết quả có biện minh cho phương tiện hay không?

Cơ Đốc nhân có nên cố gắng truyền giảng cho người vô thần?

Chủ nghĩa hiện sinh là gì?

Đức tin vào Đức Chúa Trời có phải là một sự nương cậy không?

Tại sao nhiều người trẻ lìa bỏ niềm tin?

Kinh thánh có ý gì khi nói, "Kẻ ngu dại nói trong lòng mình rằng, 'Không có Đức Chúa Trời'"?

Tại sao Chúa không chữa lành người bị cụt?

Một người vô đạo là gì?

Những nguy hiểm của chủ nghĩa hậu hiện đại là gì?

Có những minh chứng xác quyết nào về Chúa không?

Có phải tôn giáo là nguyên nhân của hầu hết những cuộc chiến tranh?

Một Cơ Đốc Nhân nên xem chủ nghĩa xã hội như thế nào?

Kinh Thánh nói gì về công bằng xã hội?

Lẽ thật là gì?

Một Cơ Đốc Nhân có nên thúc đẩy hòa bình thế giới?

Một người có thể bẩm sinh là đồng tính nam không?

Có phải Kinh Thánh là thứ kiểm soát suy nghĩ không?

Có sự ghét phụ nữ trong Kinh Thánh không? Sự thù ghét phụ nữ (ghét việc kết hôn) là gì?

Tại sao quá nhiều Cơ Đốc nhân không có giới quan Kinh Thánh kiên định?

Một Cơ Đốc nhân nên có suy nghĩ như thế nào về luận lý học?

Cơ Đốc nhân có nên nghiên cứu triết học?

Thuyết sáng thế với Sự tiến hoá ảnh hưởng như thế nào đến quan điểm (thái độ) của một người về thế gian?

Một số ví dụ không thể phủ nhận về sự can thiệp của Chúa là gì?

Thế tiến thoái lưỡng nan của Euthyphro là gì?

Có đúng không khi mọi điều xảy ra đều có lý do?

Có trường hợp nào được xem là một cựu cơ đốc nhân?

Có phải tự do tôn giáo là một quan điểm của Kinh Thánh?

Đức Chúa Trời có chết không?

Sự thật có tính tương đối không?

Tại sao Cơ Đốc nhân chống đối lại hôn nhân bình đẳng?

Cuộc tranh luận về đạo đức cho sự tồn tại của Đức Chúa Trời là gì?

Có nhất thiết nên có tội lỗi không?

Tôn giáo có phải là thuốc phiện cho phần lớn nhiều người không?

Thuyết đánh cược của Pascal là gì?

Làm thế nào tôi có thể học cách phân biệt đúng và sai?

Tại sao sự hoài nghi tôn giáo ngày nay rất phổ biến?

Tại sao lại có rất nhiều ngươi vô thần?

Tại sao tôi nên tin Chúa?

A-pô-lô là ai ở Tyana, người làm phép lạ?

Kinh Thánh nói gì về sự tự vệ?Trở lại trang chủ tiếng Việt

Các Câu Hỏi về biện giáo học và thế giới quan
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries