settings icon
share icon
Câu hỏi

Cuộc tranh luận về đạo đức cho sự tồn tại của Đức Chúa Trời là gì?

Trả lời


Cuộc tranh luận về đạo đức bắt đầu với việc tất cả mọi người nhận ra một số quy tắc đạo đức (rằng một số điều là đúng, và một số điều là sai). Mỗi khi chúng tôi tranh luận về đúng và sai, chúng tôi yêu cầu lên một luật cao hơn mà chúng tôi cho rằng mọi người đều biết, giữ và không được tự ý thay đổi. Đúng và sai ý nói một tiêu chuẩn hoặc luật cao hơn, và luật pháp đòi hỏi một nhà lập pháp. Bởi vì luật đạo đức vượt qúa khả năng của con người, quy luật chung này đòi hỏi chung một nhà lập pháp phổ biến. Điều này được tranh luận là Đức Chúa Trời.

Để ủng hộ lập luận đạo đức, chúng tôi thấy rằng ngay cả những bộ lạc xa nhất đã bị cắt đứt khỏi phần còn lại của nền văn minh cũng tuân theo một quy tắc đạo đức tương tự như mọi người khác. Mặc dù sự khác biệt chắc chắn tồn tại trong các vấn đề dân sự, những đức tính như lòng dũng cảm và lòng trung thành và tật xấu như lòng tham và sự hèn nhát là phổ biến. Nếu con người chịu trách nhiệm cho quy tắc đạo đức đó, nó sẽ khác nhiều như mọi thứ khác mà con người đã phát minh ra. Hơn nữa, nó không chỉ đơn giản là một bản ghi chép về những gì con người làm — hiếm khi mọi người sống theo quy tắc đạo đức của riêng họ. Vậy, ở đâu mà chúng ta có được những ý tưởng về những gì nên được thực hiện?

Rô-ma 2: 14-15 nói rằng luật đạo đức (hay lương tâm) xuất phát từ một nhà lập pháp tối thượng bên trên con người. Nếu điều này là đúng, thì chúng ta sẽ mong đợi tìm thấy chính xác những gì chúng ta đã quan sát. Nhà lập pháp này là Đức Chúa Trời.

Nói một cách tiêu cực, chủ nghĩa vô thần cung cấp không có cơ sở cho đạo đức, không có hy vọng và không có ý nghĩa cho cuộc sống. Mặc dù điều này không tự bác bỏ chủ nghĩa vô thần, nhưng nếu hoạt động logic của một hệ thống niềm tin không giải thích được những gì theo bản năng chúng ta biết là đúng, thì nó nên bị loại bỏ. Không có Chúa sẽ không có cơ sở khách quan cho đạo đức, không có sự sống và không có lý do để sống. Tuy nhiên, tất cả những điều này tồn tại, và Đức Chúa Trời cũng vậy. Như vậy, đó là lập luận đạo đức cho sự tồn tại của Đức Chúa Trời.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt
Cuộc tranh luận về đạo đức cho sự tồn tại của Đức Chúa Trời là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries