settings icon
share icon

Pregled Stare Zaveze

Nova zaveza je razdeljena na pet delov: evangeliji (knjige Evangelij po Mateju do Evangelij po Janezu), zgodnja cerkvena zgodovina (knjiga Apostolska dela), Pavlova pisma (knjige Pismo Rimljanom do Pismo Filemonu), splošna pisma (knjige Pismo Hebrejcem do Judovo pismo) in preroštvo (knjiga Razodetje). Nova zaveza je bila napisana v grščini koine (grščina, ki je bila v splošni rabi v prvem stoletju po Kr.) od pribl. l. 45 po Kr. do pribl. l. 95 po Kr.

Evangeliji nam dajejo štiri dopolnjujoča se, vendar ne nasprotujoča si, poročila očividcev o rojstvu, življenju, delovanju, smrti, vstajenju in vnebohodu Jezusa Kristusa. Evangeliji kažejo, da je Jezus obljubljeni Mesija iz Stare zaveze, in položijo temelj za učenje preostanka Nove zaveze. Apostolska dela opisujejo dejanja Jezusovih apostolov, ki so bili poslani v svet v moči Svetega Duha, da bi z oblastjo oznanjali evangelij odrešitve. Apostolska dela opisujejo začetek cerkve in njeno hitro rast po vsem rimskem cesarstvu v prvem stoletju po Kr. Pavlova pisma, ki jih je napisal apostol Pavel, so pisma specifičnim lokalnim cerkvam, ki v podrobnosti opisujejo pravoverni krščanski nauk in prakse, ki bi morale izhajati iz zdravega nauka. Splošna pisma dopolnjujejo Pavlova pisma z dodatnim, apostolskim pravovernim učenjem in praktično uporabo. Knjiga Razodetje prerokuje dogodke, ki se dogajajo v teh poslednjih časih do izpolnitve vseh stvari ob ponovnem prihodu Gospoda Jezusa Kristusa.

Nova zaveza opisuje zemeljsko delovanje Jezusa Kristusa in njegovo nadomestno spravno žrtev, smrt na križu za odpuščanje grehov Božjega izvoljenega ljudstva. Božji izvoljenci so vsi tisti, ki samo po milosti, samo po veri zaupajo samo v Kristusa za odpuščanje grehov in večno življenje. Nova zaveza razlaga Staro zavezo in oznanja pravoverno krščansko učenje kot cerkveno dokončno avtoriteto za vsa vprašanja, povezana z naukom, vero in prakso. Spodaj so povezave do povzetkov različnih knjig Nove zaveze. Iskreno upamo, da vam bo pregled Nove zaveze koristil v vaši hoji s Kristusom.

English

Evangelij po Mateju

Evangelij po Marku

Evangelij po Luku

Evangelij po Janezu

Apostolska Dela

Pismo Rimljanom

Prvo Pismo Korinčanom

Drugo Pismo Korinčanom

Pismo Galačanom

Pismo Efežanom

Pismo Filipljanom

Pismo Kološanom

Prvo Pismo Tesaloničanom

Drugo Pismo Tesaloničanom

Prvo Pismo Timoteju

Drugo Pismo Timoteju

Pismo Titu

Pismo Filemonu

Pismo Hebrejcem

Jakobovo Pismo

Prvo Petrovo Pismo

Drugo Petrovo Pismo

Prvo Janezovo Pismo

Drugo Janezovo Pismo

Tretje Janezovo Pismo

Judovo Pismo

RazodetjePregled Svetega Pisma

Pregled Stare Zaveze


Povratek na slovensko domačo stran

Pregled Stare Zaveze
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries