settings icon
share icon

Drugo Petrovo Pismo

Pisec: Od Boga navdihnjeni človeški pisec Drugega Petrovega pisma je apostol Peter (Drugo Petrovo pismo 1,1). V 3,1 omenja svoje prvo pismo. V 1,14 omenja Gospodovo napoved svoje smrti (Evangelij po Janezu 21,18–19). V 1,16–18 trdi, da je bil prisoten ob spremenitvi na gori (Evangelij po Mateju 17,1–4). Čeprav se je v Petrovo avtorstvo Drugega Petrovega pisma dvomilo bolj kot v avtorstvo katerekoli druge knjige v Novi zavezi, so bili vsi ugovori zadovoljivo odpravljeni. Ne najdemo nobenega upravičenega razloga, da bi zanikali pristnost Petrovega avtorstva Drugega Petrovega pisma.

Čas pisanja: Drugo Petrovo pismo je bilo napisano proti koncu Petrovega življenja (Prvo Petrovo pismo 1,14). Ker je Peter umrl mučeniške smrti v Rimu v času Neronove vladavine, se je morala njegova smrt zgoditi pred l. 68 po Kr. Zelo verjetno je napisal Drugo Petrovo pismo iz ječe v Rimu med l. 65 in 68 po Kr.

Namen pisanja: Ker Peter ne identificira svojega občinstva, je bilo Drugo Petrovo pismo verjetno namenjeno vsem cerkvam v Mali Aziji, današnji Turčiji (prim. Prvo Petrovo pismo 1,1 in Drugo Petrovo pismo 3,1). Njegov prvotni namen je, da se bojuje proti lažnim učiteljem. Ta knjiga je najbolj nazorno in prodorno razkritje lažnih učiteljev v Pismih, ki se ga lahko primerja le z Judovim pismom. V starem svetu je bil močno razširjen zmoten pogled, da so iskre večne luči ujete v ječah človeškega telesa. Te iskre luči, ko so hrepenele po povratku v svoj prvotni dom, bi se lahko osvobodile samo z gnozo ali spoznanjem. Krivoverci, ki so zagovarjali te zmote, so se vtihotapili v cerkve. Da bi se bojeval proti njim, Peter omenja »spoznanje« ali »spoznati« vsaj 13-krat (1,2–14; 2,9.20–21; 3,17–18), da bi pokazal, da sta spoznanje Boga in odrešitev polno razodeta samo v Jezusu Kristusu. Lažni učitelji so dvomili tudi v Kristusov ponovni prihod (Prvo Petrovo pismo 3). Peter je pozval kristjane, naj se okrepijo v pravovernem krščanskem nauku, da bi lahko odkrili odpadništvo, ki se je širilo, in se bojevali proti njemu. Močno je poudarjal avtoriteto, nezmotljivost in zadostnost Svetega pisma za opravičenje, posvečenje in poveličanje ob gotovem ponovnem prihodu Gospoda Jezusa.

Ključne vrstice: Drugo Petrovo pismo 1,3–4: »Njegova božanska moč nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost, prek spoznanja tistega, ki nas je poklical s svojo slavo in odličnostjo. Po njiju nam je podaril tiste dragocene in največje obljube, da bi po teh postali deležni božanske narave in ubežali pred svetno, poželjivo pokvarjenostjo.«

Drugo Petrovo pismo 3,9: »Gospod ni počasen glede obljube, kakor nekateri mislijo, da je to počasnost. Ne, le potrpežljiv je z vami, ker noče, da bi se kdo pogubil, temveč da bi vsi dosegli spreobrnjenje.«

Drugo Petrovo pismo 3,18: »Rastite pa v milosti in spoznanju našega Gospoda in Odrešenika Jezusa Kristusa. Njemu slava zdaj in do dneva večnosti! Amen.«

Kratek povzetek: Ker je vedel, da ima malo časa (Drugo Petrovo pismo 1,14) in da se cerkve srečujejo s takojšnjo nevarnostjo (Drugo Petrovo pismo 2,1–3), je Peter pisal, da bi jim osvežil spomin (Drugo Petrovo pismo 1,12–15) in jih spodbudil k zdravemu razmišljanju (Drugo Petrovo pismo 3,1–2), da bi se spomnili njegovega učenja (Drugo Petrovo pismo 1,15). Izzval je vernike, naj se oklenejo »tistih dragocenih in največjih obljub, da bi po teh postali deležni božanske narave in ubežali pred svetno, poželjivo pokvarjenostjo,« tako da veri dodajo določene krščanske vrline ter postanejo dejavni in rodovitni v svojem spoznanju Jezusa Kristusa (Drugo Petrovo pismo 1,5–9). Pisanja starozaveznih prerokov in novozaveznih apostolov so prikazana kot nezmotljiva avtoriteta za to odrešujočo in posvečujočo vero (Drugo Petrovo pismo 1,12–21; 3,2; 3,15–16). Verniki morajo pridno delati, da postanejo utemeljeni v pravem, pravovernem krščanskem nauku, da bi se lahko uprli lažnim učiteljem, ki so se pretihotapili v cerkve in jih okužili s krivoverstvom. Pri razkritju krivovercev je opisal njihovo obnašanje, njihovo obsodbo in njihove lastnosti (Drugo Petrovo pismo 2). Končni rezultat te zmote je posmehovanje Gospodovemu ponovnemu prihodu (Drugo Petrovo pismo 3,3–7). Odlašanje je znamenje Božje potrpežljivosti, vendar se bo njegova sodba zagotovo zgodila (Drugo Petrovo pismo 3,8–10). Do takrat pa je dejstvo o Kristusovem ponovnem prihodu spodbuda za sveto življenje (Drugo Petrovo pismo 3,11–14). Po zaključnem opozorilu, ki omenja vzporedno učenje apostola Pavla, jih je Peter ponovno spodbudil, naj rastejo v milosti in spoznanju svojega Gospoda in Odrešenika Jezusa Kristusa, ter zaključil s hvalo svojemu Gospodu in Odrešeniku (Drugo Petrovo pismo 3,14–18).

Povezave: Razkritje lažnih prerokov je razširjena starozavezna tema, ki je zelo znana resnim preučevalcem Svetega pisma. Mnogi zgodnji kristjani, ki so bili spreobrnjeni Judje, so bili dobro poučeni v Mojzesovi postavi in prerokih. Peter je izjavil, da je Kristusova spremenitev na gori potrdila njegov evangelij in »tako je preroška beseda za nas postala še trdnejša« (Drugo Petrovo pismo 1,16–21), obenem pa je razkril lažne preroke in potrdil, da prave preroke navdihuje Sveti Duh, ki govori po njih (gl. Druga Samuelova knjiga 23,2). Jeremija je bil enako silovit v svoji kritiki lažnih prerokov, ko je vprašal: »Doklej še bo tako v srcu teh prerokov, ki prerokujejo laž in širijo sleparijo svojega srca?« (Jeremija 23,26). Jasno je, da so prav taki zavedeni lažni učitelji, ki so mučili Božje ljudstvo v Stari in Novi zavezi, še vedno med nami, zato je Drugo Petrovo pismo enako pomembno danes, kot je bilo pred 2000 leti.

Praktična uporaba: Zagotovo smo kot kristjani 21. stoletja bliže ponovnemu prihodu našega Gospoda, kot so bili kristjani iz prvega stoletja, katerim je bilo napisano to pismo. Ko spremljajo televizijo in druga sredstva masovne komunikacije, se zreli kristjani zavedajo, da se mnogi šarlatani maskirajo kot krščanski učitelji in prevarajo nezrele kristjane in lažne spreobrnjence ter jih zapeljejo s svojim šarlatanstvom in obsojanja vrednim lažnim tolmačenjem Svetega pisma. Nujno je, da so vsi na novo rojeni kristjani tako utemeljeni v Božji besedi, da bodo znali razlikovati resnico od zmote.

Isti recept za rast v veri, ki ga je dal Peter (Drugo Petrovo pismo 1,5–11), nam bo, če ga uporabimo v svojem življenju, zagotovil bogato nagrado, vstop »v večno kraljestvo našega Gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa« (Drugo Petrovo pismo 1,10–11). Temelj naše vere je in vedno bo ista Božja beseda, ki jo je oznanjal Peter.

EnglishPregled Nove Zaveze

Pregled Svetega PismaPovratek na slovensko domačo stran

Drugo Petrovo Pismo
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries