settings icon
share icon

Drugo Janezovo Pismo

Pisec: Drugo Janezovo pismo ne imenuje izrecno svojega avtorja. Zanesljivo cerkveno izročilo iz najzgodnejših dni pravi, da je bil od Boga navdihnjeni človeški pisec apostol Janez. Obstajale so različne domneve, da je drug cerkveni starešina po imenu Janez napisal Drugo Janezovo pismo. Vendar je Drugo Janezovo pismo precej podobno Evangeliju po Janezu in Prvemu Janezovemu pismu (npr. prim. Drugo Janezovo pismo 4–6 z Evangelijem po Janezu 14,23 in Prvim Janezovim pismom 5,3).

Čas pisanja: Ker se besedišče, tema in okoliščine Drugega Janezovega pisma močno približajo Prvemu Janezovemu pismu (prim. Drugo Janezovo pismo 5 in Prvo Janezovo pismo 2,7; 3,11; Drugo Janezovo pismo 6 in Prvo Janezovo pismo 5,3; Drugo Janezovo pismo 7 in Prvo Janezovo pismo 2,18–26; Drugo Janezovo pismo 9 in Prvo Janezovo pismo 2,23; Drugo Janezovo pismo 12 in Prvo Janezovo pismo 1,4), je po vsej verjetnosti Janez napisal pismo ob istem času ali kmalu po Prvem Janezovem pismu, l. 85–95 po Kr., med svojim delovanjem v Efezu v kasnejšem obdobju svojega življenja.

Namen pisanja: Drugo Janezovo pismo pojasnjuje svetopisemski nauk, da se krščanska ljubezen do Boga in njegovega sina Jezusa Kristusa kaže z izpolnjevanjem zapovedi, naj ljubimo drug drugega v skladu s Svetim pismom (Drugo Janezovo pismo 1,4–6). Vsebuje tudi močno zapoved, naj kristjani prepoznajo in se izogibajo prevarantom, ki zanikajo, da je Jezus Kristus druga oseba troedinega Boga – utelešeni Bog v človeškem mesu (Drugo Janezovo pismo 1,7). Za več podrobnosti gl. uvod k Prvemu Janezovemu pismu. Lažni učitelji so s svojim učenjem potovali med Janezovimi skupnostmi in skušali spreobrniti ljudi ter izkoristiti njihovo krščansko gostoljubnost za napredovanje svojega učenja (Drugo Janezovo pismo 10,11; prim. Pismo Rimljanom 12,13; Pismo Hebrejcem 13,2; Prvo Petrovo pismo 4,9). Ta cerkev je morda nepazljivo ali nemodro izkazala tem lažnim prerokom gostoljubnost. Ali pa so to napako naredile druge cerkve in Janez piše, da bi se izognili nadaljnjim napakam (Drugo Janezovo pismo 10,11). Apostol resno svari svoje bralce, naj ne izkazujejo gostoljubnosti takšnim prevarantom.

Ključne vrstice: Drugo Janezovo pismo 1,6: »Ljubezen je to, da živimo po njegovih zapovedih. Zapoved – to ste slišali že od začetka – pa je to, da naj živimo v ljubezni.«

Drugo Janezovo pismo 1,8–9: »Glejte nase, da ne uničite, kar smo naredili, ampak dobite polno plačilo. Kdor gre naprej in ne ostaja v Kristusovem nauku, nima Boga; kdor pa ostaja v nauku, ima Očeta in Sina.«

Kratek povzetek: Drugo Janezovo pismo je naslovljeno na »izvoljeno gospo« (Drugo Janezovo pismo 1,1), ki jo imenuje tudi »gospa« (Drugo Janezovo pismo 1,5). Nekateri vidijo to kot nagovor za določeno kristjanko in njeno družino ali kot posameznico, gostiteljico hišne cerkve (gl. Pismo Kološanom 4,15). Vendar se v grškem besedilu v v. 8 pisec obrača na naslovljenko z uporabo moškega množinskega zaimka, kar močno podpira trditev, da je »izvoljena gospa« iz v. 1 metaforična omemba sestrske cerkve. V tem primeru se »otroci tvoje izvoljene sestre« (Drugo Janezovo pismo 1,13) nanaša na člane druge lokalne cerkve. Splošna tema Drugega Janezovega pisma je močna vzporednica temi Prvega Janezovega pisma, namreč »poziv k temeljem vere« ali »nazaj k osnovam krščanstva« (Drugo Janezovo pismo 1,4–6). Za Janeza so osnove krščanstva povzete z vztrajanjem pri resnici (v. 4), ljubezni (v. 5) in poslušnosti (v. 6). Apostol pa omenja dodatno, a povezano temo v Drugem Janezovem pismu, »svetopisemske smernice za gostoljubnost«. Še veliko bolj kot danes se je mnoga stoletja evangelij širil s potujočimi evangelisti in učitelji. Ker v prvem stoletju krčme niso bile vedno na voljo, so verniki običajno vzeli te misijonarje v svoj dom in jih oskrbeli z vsem za na pot, ko so bili pripravljeni na odhod. Janez zapoveduje svojim bralcem, naj odrečejo gostoljubnost lažnim učiteljem, ki se gibljejo med cerkvami, ki ne »priznavajo, da je Jezus Kristus prišel v mesu« (Drugo Janezovo pismo 1,7). To se nanaša na zelo zgodnjo obliko gnostičnega učenja, ki smo jo razložili v našem uvodu v Prvo Janezovo pismo. Ne samo, da se morajo kristjani držati temeljev vere, ampak mora biti njihova milostna gostoljubnost, ki jim je zapovedana (Pismo Rimljanom 12,13), diskriminatorna. Osnova gostoljubnosti mora biti skupna ljubezen in privrženost resnici. Kristjani morajo deliti svojo ljubezen v okviru omejitev te resnice. Niso poklicani k univerzalnemu sprejemanju vsakogar, ki pravi, da je vernik. Ljubezen mora znati razlikovati. Gostoljubnost in finančna podpora morata biti omejena na tiste, ki se držijo temeljev vere. Drugače lahko kristjan nemodro pomaga tistim, ki skušajo uničiti te osnovne resnice vere. Zdrav nauk mora služiti kot preizkušnja občestva in osnova razlikovanja med tistimi, ki samo izjavljajo, da so kristjani, in tistimi, ki to tudi so (Drugo Janezovo pismo 10,11; prim. Pismo Rimljanom 16,17; Pismo Galačanom 1,8.9; Drugo pismo Tesaloničanom 3,6.14; Pismo Titu 3,10).

Povezave: Janez opisuje ljubezen ne kot čustvo ali občutek, ampak kot poslušnost Božjim zapovedim. Jezus je ponavljal pomembnost zapovedi, še posebej »prve in največje zapovedi«, popolne ljubezni do Boga (Peta Mojzesova knjiga 6,5), in druge, popolne ljubezni do bližnjega (Evangelij po Mateju 22,37–40; Tretja Mojzesova knjiga 19,18), da bi pojasnil, da nihče ne dosega Božjega popolnega merila, ter nam tako vsem pokazal, da smo grešniki, ki potrebujemo Odrešenika. Daleč od tega, da bi odpravil starozavezno Božjo postavo, je Jezus prišel, da jo izpolni, tako da je sam sredstvo izpolnitve.

Praktična uporaba: Izredno pomembno je, da verniki preverijo vse, kar vidijo, slišijo in berejo, kar trdi, da je »krščansko«, na podlagi Svetega pisma. Tega ne moremo dovolj poudariti, ker je ena največjih hudičevih taktik prevara. Tiste, ki ne znajo razlikovati, hitro prevarajo mnogi novi in vznemirljivi nauki, ki trdijo, da temeljijo na Svetem pismu, a če jih pobliže preiščete, se izkaže, da se oddaljujejo od Božje besede. Kakršenkoli nauk ali praksa, ki se ne izrecno in popolnoma ujemata s celotnim Svetim pismom, sta napačna in nista od Duha. Kristjani ne smejo imeti opravka s tem niti s tistimi, ki zagovarjajo zmoto.

EnglishPregled Stare Zaveze

Pregled Svetega PismaPovratek na slovensko domačo stran

Drugo Janezovo Pismo
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries