settings icon
share icon

Drugo Pismo Timoteju

Pisec: Drugo pismo Timoteju 1,1 identificira od Boga navdihnjenega človeškega pisca Drugega pisma Timoteju kot apostola Pavla.

Čas pisanja: Drugo pismo Timoteju, zadnje izmed Pavlovih od Boga navdihnjenih pisanj, je bilo napisano iz rimske ječe (1,16; 2,9) približno l. 67 po Kr., malo pred tem, ko je umrl mučeniške smrti.

Namen pisanja: Pavel je bil izpuščen iz svojega prvega jetništva v Rimu za kratko obdobje, v katerem je napisal Prvo pismo Timoteju in Pismo Titu. V času pisanja Drugega pisma Timoteju pa je bil Pavel ponovno v rimski ječi (1,16; 2,9). V nasprotju s Pavlovim gotovim upanjem na izpustitev med svojim prvim jetništvom (Pismo Filipljanom 1,19.25–26; 2,24; Pismo Filemonu 1,22), Pavel tokrat ni imel tega upanja (4,6–8). V svojem prvem jetništvu v Rimu (pribl. l. 60–62 po Kr.), preden je začel Neron preganjati kristjane (l. 64 po Kr.), je bil Pavel samo v hišnem priporu in je imel priložnost za veliko pogovorov z ljudmi in za delovanje (Apostolska dela 28,16–31). Tokrat pa, pet ali šest let kasneje (pribl. l. 66–67 po Kr.), je bil v hladni zaporniški celici (4,13), v verigah (2,9) in brez upanja na osvoboditev (4,6). Dejansko so ga zapustili vsi, ki so mu bili blizu, ker so se bali preganjanja (1,15; 4,9–12.16), in čakala ga je neizbežna usmrtitev. Pavel je pisal Timoteju in ga zaprosil, naj pohiti v Rim na zadnji obisk (1,4; 4,9.21). To so v bistvu Pavlove »zadnje besede«. Neverjetno pa je, da gleda iznad svojih strašnih okoliščin, da bi spodbudil Timoteja k drzni zvestobi in oznanjanju evangelija v času preganjanja in odpadništva (1,6–8.13–14; 4,1–2).

Ključne vrstice: Drugo pismo Timoteju 1,7: »Bog nam ni dal duha boječnosti, temveč duha moči, ljubezni in razumnosti.«

Drugo pismo Timoteju 3,16–17: »Vse Pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti, da bi bil Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro delo.«

Drugo pismo Timoteju 4,2: »Oznanjuj besedo, vztrajaj v ugodnih in neugodnih okoliščinah. Prepričuj, grajaj, spodbujaj z vso potrpežljivostjo in poučevanjem.«

Drugo pismo Timoteju 4,7–8: »Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej je zame pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan dal Gospod, pravični sodnik. Pa ne le meni, marveč vsem, ki ljubijo njegovo pojavitev.«

Kratek povzetek: Po kratkem pozdravu (1,1–2) se Drugo pismo Timoteju začne s spominjanjem Timotejeve duhovne dediščine (1,3–7). Pavel ga spodbuja, naj bo močan sredi nasprotovanj in naj ohrani vero (1,8–14). Temu sledijo primeri nekaterih, ki jim to ne uspeva, in nekaterih, ki jim (1,15–18). V drugem poglavju Pavel nadalje opominja Timoteja, naj bo močan v milosti in naj prenaša trpljenje, s prispodobami vojaka (2,3–4), tekmovalca (2,5), kmeta (2,6), preizkušenega delavca (2,15) in posode (2,20–21). Ko Timotej oznanja pravi evangelij, mora kot Pavel poosebiti te modele, da bo vse prenašal zaradi izvoljenih (2,8–13). Živeti te prispodobe pomeni izogibati se nepobožnim prepričanjem in praksam ter bežati od vsega nemoralnega (2,14–26). Vsi glagoli v drugem poglavju (vedi, držali, zanikali, izogiblji, učijo itd.) so ključnega pomena zaradi preganjanja in odpadništva v poslednjih dneh (3,1–9). Zaradi teh težkih časov preizkušenj se mora Timotej v težavah opogumiti na podlagi Pavlovega zgleda, svoje duhovne dediščine in zaupanja v Sveto pismo (3,10–17). Zadnje poglavje Drugega pisma Timoteju ima slovesen ton, ko Pavel poziva Timoteja, naj vztraja v izpolnjevanju svojega pastoralnega klica v težkih časih (4,1–5). Pavel je pisal v senci svoje neizogibne smrti, ki mu bo prinesla večno zmago (4,6–8), in zaključil z zadnjimi navodili v luči zadnjih informacij o sodelavcih in sovražnikih (4,9–14), z veličastnim poročilom o Božji zvestobi na njegovem prvem sojenju (4,16–18) in z zadnjimi osebnimi pozdravi (4,19–22).

Povezave: Pavel je hotel na vsak način posvariti Timoteja in tiste, ki jim je bil pastor, o nevarnostih lažnih učiteljev, tako da je omenil zgodbo egiptovskih čarovnikov, ki so nasprotovali Mojzesu (Druga Mojzesova knjiga 7,11–12.22; 8,7.18–19; 9,11). Čeprav njihova imena niso omenjena v Stari zavezi, judovsko talmudsko izročilo pravi, da so ti možje naščuvali ljudstvo, naj postavi zlato tele, in so bili ubiti skupaj z drugimi malikovalci (Druga Mojzesova 32). Njegov namen je, da uporabi zlobo in usodo Janesa in Jambresa kot ponazoritev močno razširjenega, aktivnega zavračanja resnice v poslednjih dneh. Pavel napoveduje isto usodo tistim, ki se upirajo Kristusovi resnici, saj bo njihova neumnost sčasoma postala »očitna vsem« (Drugo pismo Timoteju 3,9).

Praktična uporaba: Zlahka postaneš odpadnik, če kloniš pred preganjanjem. Zato moramo obdržati svoj pogled na nagradi – da nas bo Jezus Kristus nagradil v nebesih (4,8). Najboljše varovalo proti lažnemu nauku in odpadništvu je zdrav nauk, ki smo ga prejeli od zvestih prič in ga izročamo zanesljivim ljudem (2,1–2). Prizadevati si moramo, da se izogibamo lažnemu nauku in nepobožnim dejanjem, jih ovržemo in razkrivamo. To lahko dosežemo samo tako, če smo utemeljeni v pravem spoznanju Božje besede in neomajni v svojem zavračanju vsega, kar ni svetopisemsko.

EnglishPregled Nove Zaveze

Pregled Svetega PismaPovratek na slovensko domačo stran

Drugo Pismo Timoteju
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries