settings icon
share icon

Razodetje

Pisec: Razodetje 1,1.4.9 in 22,8 specifično identificirajo od Boga navdihnjenega človeškega pisca knjige Razodetje kot apostola Janeza.

Čas pisanja: Knjiga Razodetje je bila verjetno napisana med l. 90 in 95 po Kr. blizu konca vladanja cesarja Domicijana (l. 81–96 po Kr.).

Namen pisanja: »Razodetje« (gr. apokalupsis) pomeni »odkritje« ali »razkritje«. Nanaša se na nekaj ali nekoga, ki je bil nekoč skrit, a je postal viden. Razodeva ali odkriva Jezusa Kristusa v veličastju. Resnice o njem in njegovi končni zmagi, o katerih preostanek Svetega pisma samo namiguje, postanejo jasno vidne po razodetju o Jezusu Kristusu. Razodetje Jezusa Kristusa je Bog dal Janezu, »da bi pokazal svojim služabnikom, kar se mora vsak čas zgoditi« (Razodetje 1,1). Razodetje je polno apokaliptičnih skrivnosti o stvareh, ki se bodo zgodile. Je Božje zadnje svarilo, da bo ta sedanji grešni svet zagotovo prišel do kataklizmičnega konca in do gotove sodbe za hudobneže. Daje nam droben vpogled v nebesa in v nekaj veličastij, ki čakajo tiste, ki so odrešeni večne pogube samo po milosti, samo po veri samo v Jezusa Kristusa. Razodetje osvetli veliko stisko z vsemi njenimi tegobami in poslednjo sodbo, ki čaka vse nevernike za vso večnost. Tukaj so prikazane podrobnosti o hudičevem porazu in obsodbi, ki čaka njega in njegove angele. Prikazano nam je razkošje vseh bitij, ki častijo Boga, še posebej svetih, ki bodo večno vladali z Jezusom v novem Jeruzalemu. Tako kot je Janez prišel do skrajnih meja sposobnosti opisovanja človeškega jezika, ko je pisal Razodetje, je težko za nas, da bi našli ustrezne besede za opis tega, kar beremo v knjigi Razodetje.

Ključne vrstice: Razodetje 1,19: »Zapiši torej, kar si videl, kar je in kar se bo zgodilo poslej!«

Razodetje 13,16–17: »Dosegla je, da so si vsi, mali in véliki, bogati in reveži, svobodni in sužnji, morali dati vtisniti na desnico ali na čelo žig. Nihče ni smel ne kupovati ne prodajati, samo tisti, ki je imel žig, se pravi ime zveri ali število njenega imena.«

Razodetje 19,11: »Nato sem videl nebo odprto in prikazal se je bel konj. Ta, ki ga je jezdil, se imenuje Zvesti in Resnični. Ta pravično razsoja in se bojuje.«

Razodetje 20,11: »Zatem sem videl velik bel prestol in njega, ki je sedèl na njem. Zemlja in nebo sta pobegnila izpred njegovega obličja in zanju ni bilo prostora.«

Razodetje 21,1: »Nato sem videl novo nebo in novo zemljo. Kajti prvo nebo in prva zemlja sta izginila in morja ni bilo več.«

Kratek povzetek: Razodetje je razsipen, večplasten opis dogodkov v teh poslednjih dneh pred Kristusovim ponovnim prihodom v obliki sedmih apokaliptičnih videnj pred pojavitvijo večnega stanja, novega neba in nove zemlje. Prvo videnje (pogl. 1–3) govori o Kristusu vsemogočnem, ki opominja svojo zemeljsko cerkev, naj ostane zvesta kljub vsem sovražnim napadom. Drugo videnje (pogl. 4–7) govori o Kristusu Jagnjetu, ki stoji z zapečatenim zvitkom pred Bogom v nebesih. Ko Jagnje odpre vsakega od sedmih pečatov, ki skupaj simbolizirajo nadzor nad usodami posameznikov in narodov, zemljo zadene vrsta božanskih sodb. Serija sedmih angelov, ki zatrobijo na sedem trobent, je prikazana v tretjem videnju (pogl. 8–11). Ob zvoku teh trobent pride do čedalje hujših sodb nad tistimi, ki se niso spreobrnili. Četrto videnje (pogl. 12–14) opisuje, kako hudič in zver preganjata cerkev. Peto videnje (pogl. 15—16) je še ena serija sedmih: sedem čaš, ki izlivajo Božjo jezo nad brezbožniki. Sodba nad Babilonom (simbol za Rim) je prikazana v šestem videnju (Razodetje 17,1–19,10). Končna zmaga, poslednja sodba in končna blagoslovljenost so prikazane v sedmem, zadnjem videnju (Razodetje 19,11–21). Izpolnitev Božjega večnega kraljestva se izrazi z besedo »nov«. Kristus pride z obljubo, da bo vse naredil novo: novo nebo, novo zemljo in novi Jeruzalem (pogl. 21). Knjiga se zaključi s hrepenenjem vseh kristjanov: »Pridi, Gospod Jezus!« (Razodetje 22,20). Izpolnitev teh zadnjih preroštev o Jezusu Kristusu zagotavlja njegovo večno oblast, ki je želja vseh pravih vernikov.

Povezave: Knjiga Razodetje je od Boga navdihnjen opis izpolnitve vseh starozaveznih in novozaveznih preroštev o vrhuncu našega sedanjega prostorskega in časovnega kontinuuma. Razlaga in prepoznava antikrista, ki je bil omenjen v knjigi Daniel 9,27, se polno razvije v pogl. 13 knjige Razodetje. Druga apokaliptična literatura v Svetem pismu, ki se izpolni v Razodetju, vključuje knjige Daniel, pogl. 7–12, Izaija, pogl. 24–27, Ezekiel, pogl. 37–41, in Zaharija, pogl. 9–14. Vsa ta preroštva se zlijejo v svojo izpolnitev, opisano v knjigi Razodetje. Bog dobrotljivo vlada nad človeškimi kraljestvi in bo popolnoma izpolnil svoje suverene namene, tako da bo premagal vsako človeško in demonsko nasprotovanje.

Praktična uporaba: Ali ste odrešeni greha in njegove kazni – večne smrti – samo po Božji milosti, samo po daru vere samo v osebo Jezusa Kristusa? Če ste, se nimate česa bati glede Božje sodbe grešnega sveta, ki je opisana v knjigi Razodetje. Jezus Kristus, pravični sodnik, se je žrtvoval za naše grehe namesto nas na križu in je na naši strani. Pred začetkom poslednje sodbe morajo kristjani evangelizirati prijatelje, sosede, družino in znance o Božjem daru večnega življenja v Kristusu. Dogodki v tej knjigi so resnični. Če so se naše duhovne oči milostno odprle za to dejstvo po Svetem Duhu, ki prebiva v nas, bomo živeli vse življenje v luči razumevanja te resničnosti. Dokaz bo viden v tem, da bomo živeli v poslušnosti Božji besedi – Svetemu pismu – in oznanjali drugim dobro novico o odrešitvi, ki jo najdemo izključno v Jezusu Kristusu.

EnglishPregled Nove Zaveze

Pregled Svetega PismaPovratek na slovensko domačo stran

Razodetje
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries