settings icon
share icon

Drugo Pismo Tesaloničanom

Pisec: Vrstici Drugo pismo Tesaloničanom 1,1 in 3,17 identificirata od Boga navdihnjenega pisca Drugega pisma Tesaloničanom kot apostola Pavla v sodelovanju s Silvanom (Silom) in Timotejem, njegovima sodelavcema pri ustanavljanju cerkve.

Čas pisanja: Drugo pismo Tesaloničanom je bilo verjetno napisano l. 51–52 po Kr., kmalu zatem, ko je Pavel prejel odgovor cerkve v Tesaloniki na svoje prvo pismo, medtem ko je bil še vedno v Korintu s Silom in Timotejem (1,1; Apostolska dela 18,5).

Namen pisanja: Nekateri Tesaloničani so bili malodušni zaradi preganjanja in so potrebovali spodbudo, da vztrajajo. Tako Pavel tolaži preganjane vernike (1,3–12). Nekatere so zapeljali lažni učitelji, ki so jih zmedli glede Gospodovega ponovnega prihoda. Zato Pavel opomni napačno poučene in preplašene vernike (2,1–15). Nekateri so bili neposlušni Božjim zapovedim, še posebej ko niso hoteli delati. Zato Pavel ošteje neposlušne in nedisciplinirane vernike (3,6–15).

Ključne vrstice: Drugo pismo Tesaloničanom 1,6–7: »Pravično je namreč, da Bog povrne s stisko tistim, ki vas stiskajo, vam, ki stisko trpite, pa povrne z olajšanjem, skupaj z nami, ko se bo razodel z neba Gospod Jezus z angeli svoje moči.«

Drugo pismo Tesaloničanom 2,13: »Mi pa se moramo zmeraj zahvaljevati Bogu za vas, od Gospoda ljubljeni bratje, ker vas je Bog izvolil, da s posvečenjem Duha in z vero v resnico postanete prvina odrešenja.«

Drugo pismo Tesaloničanom 3,3: »Toda Gospod je zvest in vas bo utrdil in obvaroval pred hudičem.«

Drugo pismo Tesaloničanom 3,10: »Kajti ko smo bili pri vas, smo vam dali tole navodilo: kdor noče delati, naj tudi ne jé.«

Kratek povzetek: Pismo se začne s pozdravi od Pavla in njegovih misijonarskih tovarišev (1,1–2), čemur sledi zahvaljevanje za vero in ljubezen Tesaloničanov med preganjanjem (1,3–4). Potem Pavel zagotovi Tesaloničanom, da bo Kristus ob svojem ponovnem prihodu kaznoval tiste, ki jih preganjajo (1,5–10). S tem v mislih v. 1,11–12 vsebujeta povzetek, kako in zakaj Pavel moli zanje. Drugo poglavje vsebuje glavno učenje pisma, da pojasni in razširi svoj nauk o Kristusovem ponovnem prihodu (gl. tudi Prvo pismo Tesaloničanom 4,13–5,11). Določena znamenja se bodo zgodila pred Kristusovim ponovnim prihodom, še posebej izbruh nepostavnosti, čemur bo sledila pojavitev »sina pogube« ali »človeka nepostavnosti [greha]« (antikrista), ki bo pospremil v svojo obsodbo tiste, ki nimajo ljubezni do resnice (2,1–12). Neverniki gredo sicer v pogubo, a Pavel je hvaležen za Božje izvoljene, saj jih je uspešno poklical k odrešitvi in vztrajnosti (2,13-17). Pavel pismo konča tako, da Tesaloničane prosi za molitve, in jih spodbudi s svojim prepričanjem, da jih bo Kristus ohranil trdne v veri (3,1–5). Daje jim navodila, naj se izogibajo brezdelnežem, ki ne živijo po evangeliju (3,6–15), čemur sledi blagoslov, napisan z njegovo roko (3,16–18).

Povezave: Pavel v svoji razpravi o poslednjih časih namiguje na starozavezna preroštva; tako starozavezni preroki podpirajo Kristusov ponovni prihod. Veliko njegovega učenja o poslednjih časih v tem pismu temelji na videnjih preroka Daniela. V Drugem pismu Tesaloničanom 2,3–9 Pavlovo pisanje o »človeku nepostavnosti [greha]« temelji na Danielovem preroštvu (Daniel 7–8).

Praktična uporaba: Eshatologija (veda o poslednjih časih) je prevladujoča teološka tema s ključnimi informacijami, ki nas spodbuja k zvestemu življenju v teh poslednjih časih (2,1–12). Ob opomniku, da je Bog izvolil kristjane za odrešitev s posvečenjem, smo opogumljeni, da stojimo trdno v evangeliju do Kristusovega ponovnega prihoda (2,13–17). Ob spoznanju, da se bo Bog maščeval tistim, ki so preganjali njegovo izvoljeno ljudstvo, se kristjani zadovoljijo s potrpežljivim prenašanjem preganjanja do Kristusovega ponovnega prihoda. Budnost se izraža s svetim življenjem in zvestim služenjem Kristusu.

Cerkvena disciplina je glavna tema odlomka 3,6–15. Poudarek tukaj je, kako ohraniti zdravo cerkev z učinkovitim pričevanjem, kar je ustrezen odziv na preganjanje, tako da zdrav nauk o poslednjih časih vodi v poslušnost evangeliju. To besedilo je treba upoštevati skladno z Evangelijem po Mateju 18,15–20, Prvim pismom Korinčanom 5,1–13, Pismom Galačanom 6,1–5 in Prvim pismom Timoteju 5,19.20, da bi razumeli celotno svetopisemsko učenje o tej temi.

Čudovite molitve v Drugem pismu Tesaloničanom 1,11–12; 2,16–17; 3,5.16 so nam zgled, kako danes moliti zase in za druge vernike.

EnglishPregled Nove Zaveze

Pregled Svetega PismaPovratek na slovensko domačo stran

Drugo Pismo Tesaloničanom
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries