Pregled Svetega Pisma


Sveto pismo je sestavljeno iz dveh zavez, skupaj vsebujeta 66 različnih knjig. Knjige Svetega pisma je napisalo približno 40 različnih piscev v obdobju približno 1500 let; pisali so o različnih temah in jih naslovili na različna občinstva. Vendar zelo širok povzetek/pregled celotnega sporočila Svetega pisma vključuje: stvarjenje, padec, zaveza odrešitve (Abraham, Izak, Jakob, Izrael), izpolnjena rešitev (prvi prihod Jezusa Kristusa), oznanjanje odrešitve (cerkev) in izpolnitev (ponovni prihod Jezusa Kristusa).

Sveti Duh je »navdihujoči« pisec Svetega pisma. Bog je nezmotljivo »izdihnil« svojo besedo in vodil preroke in apostole, da so jo zapisali (Drugo pismo Timoteju 3,16–17; Drugo Petrovo pismo 1,21). Poleg tega v vseh tistih, ki jim je Bog odpustil grehe samo po milosti, samo po veri samo v Jezusa Kristusa, prebiva Sveti Duh (Pismo Rimljanom 8,9; Prvo pismo Korinčanom 12,13). Tako je Bog Sveti Duh nadzoroval zapisovanje Svetega pisma in razsvetljuje um Božjega ljudstva, da ga razumejo (Prvo pismo Korinčanom 2,6–16).

Naš razdelek Povzetek/pregled Svetega pisma nudi osnoven uvod v vsako knjigo Svetega pisma, v katerem je zapisan pisec, čas pisanja, namen pisanja, ključne vrstice, kratek povzetek, povezave in praktična uporaba. Iskreno upamo, da vam bo naš razdelek Povzetek/pregled Svetega pisma pomagal bolje razumeti Sveto pismo, tako da ga boste bolj poglobljeno preučevali.

English

Pregled Stare Zaveze

Pregled Nove Zaveze

Povratek na slovensko domačo stran
Pregled Svetega Pisma