Diverse spørsmål om Bibelen


Hvem var de tolv (12) disiplene/apostlene av Jesus Kristus?

Eksisterer virkelig absolutt/universell sannhet?

Eksisterer virkelig romvesener eller UFO:er?

Er apostlenes død registrert i Bibelen? Hvordan døde hver og en av apostlene?

Kristen drømmetolking, kommer våre drømmer fra Gud?

Hvorfor valgte Gud Israel til å bli Hans valgte folk?

Hvorfor hater jøder og arabere/muslimer hverandre?

Må kristne følge sitt lands lover?

Hva synes kristne om medium og klarsynte?

Overser Bibelen slaveri?

Hvilke er de ti bud?

Gir Gud fremdeles visjoner til mennesker i dag? Bør troende forvente at visjoner er en del av den kristne opplevelsen?


Returner til den norske hjemmesiden

Diverse spørsmål om Bibelen