settings icon
share icon
Spørsmål

Må kristne følge sitt lands lover?

Svar


Romerne 13:1-7 sier, "Alle må underkaste seg til de styrende myndigheter, for det er ingen annen myndighet enn den Gud har etablert. Myndighetene som foreligger er etablert av Gud. En konsekvens av dette er da at den som gjør opprør mot myndighetene i sin tur gjør opprør mot Gud – og han vil da få den straff han fortjener. For herskere holder ingen redsel for dem som gjør rett, men for de som gjør urett. Ønsker du å være fri fra frykt for den ene i autoritet? Da er det bare å gjøre det rette og han vil rose deg. For han er Guds tjener og er ute etter å gjøre deg godt. Men hvis du gjør galt så bør du være redd, for han bærer ikke sverdet for ingenting. Han er Guds tjener; en agent av vrede som er med på å straffe de som gjør feil. Derfor er det nødvendig å sende inn de skyldige til myndighetene, ikke bare på grunn av den mulige straffen, men også på grunn av samvittighet. Dette er også grunnen til at du betaler skatt, for myndighetene er Guds tjenere, som jo gir sin fulle tid til de styrende. Gi alle det du skylder ham: Hvis du skylder skatt, betal skatt, hvis du skylder noen inntekter, betal da inntektene, skylder du noen respekt, vis da respekt, bør du vise noen ære, vis da ære”

Dette avsnittet gjør det klinkende klart at vi skal adlyde regjeringen som Gud har bestemt skal bestemme over oss. Gud skapte regjeringen for å etablere orden, straffe de onde og fremme rettferdighet (1. Mosebok 9:6, 1. Korinterne 14:33; Romerne 12:8). Vi skal adlyde regjeringen i alt, å betale skatt, adlyde regler og lover, og vise respekt. Hvis vi ikke gjør det så viser vi til slutt mangel på respekt overfor Gud, for Han er den som plasserte regjeringen over oss. Da apostelen Paulus skrev til romerne, var han under regjeringen i Roma under regimet til Nero, kanskje den mest onde av alle de romerske keiserne. Paul anerkjente fortsatt den romerske regjeringens herredømme over ham. Hvem er vi til å ikke gjøre det samme?

Det neste spørsmålet er "Finnes det tilfeller hvor kristne ikke må følge sitt lands lover?" Svaret på det spørsmålet kan bli funnet i Apostlenes gjerninger 5:27-29, "Etter å ha brakt apostlene sto de dem frem foran Rådet for å bli avhørt av ypperstepresten. Vi ga deg strenge ordre om ikke å undervise i dette navnet, sa han. 'Men du har fylt Jerusalem med undervisning, og er fast bestemt på å gjøre oss skyldig i denne mannens blod.' Peter og de andre apostlene svarte: ”Vi må adlyde Gud mer enn mennesker" fra dette, er det klart at så lenge loven i landet ikke motsier Guds lov så er vi bundet til å adlyde loven. Så snart loven i landet motsier Guds befaling, kan vi bryte loven i landet og i stedet adlyde Guds lov. Men selv da skal vi godta regjeringens autoritet over oss. Dette er demonstrert ved at Peter og John ikke protesterte da de ble pisket, men i stedet gledet seg over at de led for å adlyde Gud (Apostlenes gjerninger 5:40-42).

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Må kristne følge sitt lands lover?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries