Det Gode Budskap


Har du evig liv?

Har du fått tilgivelse?

Hva betyr det å bli gjenfødt som kristen?

Hva er de fire åndelige sannhetene?

Hvordan får jeg det rett med Gud?

Er Jesus den eneste veien til himmelen?

Hva er en kristen?

Finnes det liv etter døden?

Hva betyr det å ta imot Jesus som din personlige frelser?

Hva er frelsesplanen?

Hva er den rette religionen for meg?

Hva er ”Romernes vei til frelse”?

Hva er synderens bønn?

Hvordan kan jeg vite helt sikkert at jeg kommer til himmelen når jeg dør?

Jeg har akkurat begynt å tro på Jesus… hva nå?


Returner til den norske hjemmesiden

Det Gode Budskap