settings icon
share icon
Spørsmål

Har du fått tilgivelse?

Svar


Apostelgjerningene 13:38 sier, ”Derfor skal dere vite, brødre, at ved ham forkynnes syndenes forlatelse for dere.”

Hva er tilgivelse og hvorfor trenger jeg det?

Ordet ”tilgi” betyr å starte på nytt, å benåde, å utslette gjeld. Når vi gjør noen urett, ønsker vi deres tilgivelse for å gjenopprette forholdet vårt til dem. Tilgivelse blir gitt fordi en person fortjener å få tilgivelse. Ingen fortjener å bli tilgitt. Tilgivelse er en handling utifra kjærlighet og nåde. Tilgivelse er en beslutning om ikke lenger å holde noe imot en person, til tross for hva de har gjort mot deg.

Bibelen forteller oss at alle mennesker trenger tilgivelse fra Gud. Vi har alle syndet. Predikantens bok sier oss, ”Det finnes ikke et rettferdig menneske på jorden som bare gjør godt og aldri synder.” 1. Johannes 1:8 sier, ”Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.” Når alt kommer til alt er synd en opprørsk handling mot Gud (Salme 51:4). Resultatet blir at vi er desperate og trenger Guds tilgivelse. Dersom våre synder ikke blir tilgitt, vil vi tilbringe evigheten i lidelse som konsekvens (Matteus 25:46; Johannes 3:16).

Tilgivelse – Hvordan kan jeg få det?

Heldigvis, Gud er kjærlig og nådig og ivrer etter å tilgi oss syndene våre! 2. Peter 3:9 forteller oss, ”…Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.” Gud ønsker sterkt å tilgi oss og han har makt til å tilgi.

Den eneste rettferdige straffen for våre synder er døden. Første delen av Romerbrevet 6:23 sier, ”For syndens lønn er døden…” Evig død er hva vi fortjener for syndene våre. I Guds perfekte plan ble Han menneske – Jesus Kristus (Johannes 1:1,14). Jesus døde på korset og tok straffen som vi fortjente – døden. 2. Korinterbrev 5:21 lærer oss, ”Han som ikke visst av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi skal bli rettferdige for Gud.” Jesus døde på korset og tok straffen som vi fortjener! Jesu død bringer tilgivelse for syndene til hele verden. 1. Johannesbrev 2:2 sier, ”Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens”. Jesus stod opp fra de døde og erklærer seier over synden og døden (1. Korinterbrev 15:1-28). Ære være Gud som gjennom Jesu død og oppstandelse, viser at siste halvdel av Romerbrevet 6:23 er sann: ”…men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.”

Ønsker du tilgivelse for syndene dine? Har du en gnagende følelse av skyld som du ikke kommer bort fra? Tilgivelse for syndene dine er tilgjengelig dersom du tar imot troen på Jesus Krists som din frelser. Efeserbrevet 1:7 sier, ”I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.” Jesus betalte vår gjeld slik at vi kunne få tilgivelse. Alt du trenger å gjøre er å spørre Gud om å tilgi deg, tro at Jesus døde for å betale for din tilgivelse – og Han vil tilgi deg. I Johannes 3:16-17 kan du lese dette herlige budskapet: ”For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.”

Tilgivelse – er det virkelig så enkelt?

Ja det er enkelt! Du kan ikke fortjene Guds tilgivelse. Du kan ikke betale for Guds tilgivelse. Du kan bare ta imot den, ved tro, på grunn av Guds nåde. Dersom du ønsker å ta imot Jesus Kristus som din frelser og få Guds tilgivelse, kan du be denne bønnen. Å be denne bønnen eller hvilken som helst annen bønn kan ikke frelse deg. Bare troen på Jesus Kristus kan gi deg tilgivelse for synder. ”Gud, jeg vet at jeg har syndet mot deg og fortjener straff. Men Jesus Kristus tok straffen jeg fortjente slik at jeg ved å være i troen på ham kan få din tilgivelse. Jeg snur meg bort fra min synd og tar imot troen på deg så jeg kan bli frelst. Takk for din vidunderlige nåde og tilgivelse! Amen!”

Har du tatt en beslutning om å bli kristen på bakgrunn av det du leste her? Dersom ja, klikk gjerne på knappen nedenfor: ”Jeg har tatt imot Jesus i dag”

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Har du fått tilgivelse?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries