settings icon
share icon
Spørsmål

Hva er de ti bud?

Svar


De ti bud er ti lover i Bibelen som Gud ga til nasjonen Israel kort etter deres utvandring fra Egypt. De ti bud er en oppsummering av de 613 bud vi finner i Det Gamle Testamentets Lov. De første fire bud handler om vår relasjon med Gud. De siste seks handler om våre relasjoner med hverandre. De ti bud finner du i Bibelen i 2. Mosebok 20:1-17 og 5. Mosebok 5:6-21 og er som følger:

1) “Du skal ikke ha andre guder enn meg.” Dette budet er imot å tilbe andre guder enn Gud selv. Gud er den eneste sanne guden, alle andre er falske guder.

2) "Du skal ikke lage deg noe gudebilde i form av noe oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under. Du skal ikke tilbe dem, for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som straffer barna for fedrenes synd, som kommer over til den tredje og fjerde generasjon av dem som hater meg, men jeg viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud." Dette budet er mot å gjøre en avgud, en synlig representasjon av Gud. Det er ikke bildet vi kan lage som kan nøyaktig portrettere Gud. For å skape en idol som representerer Gud er å tilbe en falsk gud.

3) “Du skal ikke misbruke Guds navn. For Gud vil ikke se på deg som uskyldig når du misbruker Hans navn” Dette er et bud som advarer mot å ta Herrens navn forgjeves. Vi skal ikke behandle Guds navn på en lett måte. Vi skal vise ærbødighet overfor Gud ved å kun nevne navnet Hans på respektfulle og ærende måter.

4) “Husk hviledagen ved å holde den hellig. Seks dager skal du jobbe og utføre arbeidet ditt, men den syvende dagen er en hviledag for Herren din Gud. På den skal du ikke jobbe, og heller ikke din sønn eller datter, din hushjelp, dine dyr eller dine romvesener. For på seks dager skapet Herren himmelen og jorden, havet og alt som finns i det, men Han hvilte på den syvende dagen. Derfor velsignet Herren hviledagen og gjorde den hellig.” Dette er et bud som handler om å huske på hviledagen, Sabbaten (Lørdagen, ukens siste dag), som en dag med hvile dedikert til Herren.

5) “Du skal ære din far og din mor, slik at du kan leve lenge i det land Herren din Gud gir til deg.” Dette budet handler om å alltid behandle sine foreldre med ære og respekt.

6) “Du skal ikke drepe.” Dette budet er mot overlagt mord mot en annen person.

7) “Du skal ikke bryte ekteskapet.” Dette er et bud mot å ha seksuelle relasjoner med noen andre en din ektefelle.

8) “Du skal ikke stjele.” Dette er et bud mot å ta noe som ikke er ditt eget, uten personens tillatelse.

9) “Du skal ikke tale usant om din neste.” Dette budet forbyr å lyve om en annen person. Det er rett og slett et bud mot å lyve.

10) “Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes kone, eller hans hushjelp, hans okse eller esel, eller alt som tilhører din neste.” Dette er et bud mot å ønske seg noe som ikke er sitt eget. Begjær kan lede til å bryte flere av de budene vi har listet ovenfor: mord, utroskap og tyveri. Om det er feil å gjøre noe så er det også feil å ønske seg det samme.

Mange mennesker ser på De ti bud som et sett regler som (dersom du følger de) garanterer at du kommer til himmelen. Men meningen med De ti bud er å tvinge mennesker å innse at de ikke på en perfekt måte kan følge loven (Romerne 7:7-11), og trenger derfor Guds nåde. Til tross for det den rike, unge lederen hevder i Matteus 19:16 så kan ingen følge De ti bud fullt ut (Forkynneren 7:20). De ti bud demonstrerer at vi alle har syndet (Romerne 3:23) og trenger derfor Guds nåde, som kun er tilgjengelig ved troen på Jesus Kristus.

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hva er de ti bud?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries