settings icon
share icon
Spørsmål

Hvem var de tolv (12) disiplene/apostlene av Jesus Kristus?

Svar


Ordet “disippel” refererer til en som lærer eller følger. Ordet “apostel” betyr “den som er sendt ut.” Mens Jesus var på jorden så var Hans tolv følgere kalt disipler. De tolv disiplene følgte Jesus Kristus, de lærte av Ham og var trent av Ham. Etter Hans oppstandelse og oppstigning ble de tolv disiplene sendt ut til å være Hans vitner (Matteus 28:18-20; Apostlenes gjerninger 1:8). De ble siden referert til som de tolv apostlene. Men selv da Jesus var på jorden så var betegnelsene “disipler” og “apostler” like mye brukt.

De opprinnelige tolv disiplene/apostlene er listet i Matteus 10:2-4, “Disse er de tolv apostlenes navn: først, Simon (som kalles Peter) og hans bror Andrew; James, sønn av Zebedee og hans bror John; Philip og Bartholomew; Thomas og Matthew, skattesamleren; James, sønn av Alphaeus, og Thaddaeus; Simon Zealot og Judas Iscariot, som forrådte Ham.” Bibelen lister også de tolv disiplene/apostlene i Markus 3:16-19 og Lukas 6:13-16. En sammenlignelse av de tre passasjene viser noen minimale forskjeller i navnene. Det virker som at Thaddaeus også var kjent som “Judas, sønn av James” (Lukas 6:16) og Lebbaeus (Matteus 10:3). Simon Zealot var også kjent som Simon Canaanite (Markus 3:18). Judas Iscariot, som forrådte Jesus, var erstattet i de tolv apostlene av Matthias (se Apostlenes gjerninger 1:20-26). Noen Bibellærere ser på Matthias som en “invalid” apostel og tror at Paul var Guds valg til å erstatte Judas Iscariot som den tolvte apostelen.

De tolv disiplene/apostlene var vanlige menn som Gud brukte på en ekstraordinær måte. Blant de tolv kunne vi finne fiskere, en skattesamler og en revolusjonær. Evangeliene registrerer hvordan disse tolv mennene kjempet, og hvordan mennesker tvilte på disse tolv apostlene. Etter å ha vitnet Jesu oppstandelse og oppstigning til himmelen så omvandlet Den Hellige Ånd de tolv disiplene til kraftfulle menn av Gud som snudde verden opp-ned (Apostlenes gjerninger 17:6). Hva var forandringen? De tolv apostlene/disiplene hadde “vært med Jesus” (Apostlenes gjerninger 4:13). Kan det samme bli sagt om oss!

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hvem var de tolv (12) disiplene/apostlene av Jesus Kristus?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries