Svært viktige spørsmål


Hvem er Jesus Kristus?

Eksisterer Gud? Finnes det bevis for Guds eksistens?

Er Jesus Gud? Påstod Jesus noen gang å være Gud?

Er Gud virkelig til?

Hva er meningen med livet?

Hva er Guds egenskaper? Hvordan er Gud?

Er Bibelen virkelig Guds Ord?

Hva er kristendom og hva er det kristne tror?

Må kristne adlyde den gammeltestamentlige loven?

Er Kristi guddommelighet bibelsk?

Er frelse ved troen alene, eller ved tro pluss gjerninger?

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvordan kan jeg vite Guds vilje for livet mitt? Hva sier Bibelen om det å kjenne Guds vilje?


Returner til den norske hjemmesiden

Svært viktige spørsmål