settings icon
share icon

Vragen van Katholieken

Laten we allereerst duidelijk maken dat GotQuestions.org geen Katholieke bediening is. Wij geloven zeer sterk dat de Bijbel de gids voor ons geloof en onze gebruiken moet zijn. Hoewel wij de waarde van kerkelijke tradities erkennen, weigeren wij om tradities te aanvaarden die niet duidelijk door het Woord van God worden ondersteund. Ons “conflict” met het Katholicisme heeft betrekking op de juiste interpretatie van de Bijbel. Hierbeneden volgen de meest gestelde vragen die wij van Katholieken of over het Katholicisme ontvangen.

Wij ontvangen veel “klachten” van Katholieken die beweren dat onze artikelen de leer en de gebruiken van de Rooms-katholieke Kerk niet nauwkeurig zouden afschilderen. We krijgen ook veel complimenten van voormalige Katholieken, waarin zij ons laten weten dat onze artikelen over de Rooms-katholieke Kerk absoluut waar zijn. Al onze artikelen over Katholieke onderwerpen zijn geschreven door voormalige Katholieken, die de Katholieke Kerk hebben verlaten, nadat zij de leer en de gebruiken van de Katholieke Kerk met de Bijbel hadden vergeleken. Voor deze artikelen is degelijk onderzoek verricht. We geloven zeer sterk dat zij de doctrines van de Katholieke Kerk nauwkeurig weergeven. Je kunt het oneens zijn met onze conclusies, maar die zijn wel het gevolg van vele jaren ervaring binnen het Katholicisme, waarin de Katholieke doctrines werden onderwezen, het Katholicisme werd gepraktiseerd, de Katholieke theologie werd bestudeerd en met Katholieken werd gesproken. Wij willen geen klappen uitdelen aan de Katholieke Kerk, noch is het zo dat wij Katholieken zouden haten. Wij geloven eenvoudig dat de Katholieke Kerk met enkele serieuze doctrinaire problemen te maken heeft, die op een Bijbelse manier moeten worden aangepakt.

Daarnaast zijn de gebruiken van een groot aantal Katholieken afgeweken van de “officiële tradities” van de Rooms-katholieke Kerk. De Rooms-katholieke Kerk onderwijst bijvoorbeeld niet “officieel” dat Maria aanbeden moet worden, maar veeleer dat zij geëerd en geacht moet worden. Maar wanneer we de werkelijke situatie bekijken, dan is het heel duidelijk dat veel Katholieken Maria wel degelijk aanbidden. Dit is een gevolg van het feit dat de Rooms-katholieke Kerk haar doctrines niet goed uitlegt en onderwijst. Veel Katholieken zijn volledig onwetend over de werkelijke betekenis en inhoud van de Katholieke doctrines en gebruiken. Sommige van onze artikelen over het Katholicisme zijn daarom een reactie op de onbijbelse praktijken van sommige (of de meeste) Katholieken en niet noodzakelijkerwijs een reactie op de “officiële standpunten” van de Rooms-katholieke Kerk.Ik ben een Katholiek, waarom zou ik moeten overwegen om een Christen te worden?

Zijn de Katholieke geloofsovertuigingen en gebruiken Bijbels?

Is het Katholicisme een valse religie? Zijn Katholieken gered?

Wat is de oorsprong van de Katholieke kerk?

Wat is het Katholieke sacrament van de Heilige Eucharistie? Wat is de Katholieke definitie van de viering van de Heilige Eucharistie?

Wat is sola scriptura?

Wat zijn de Apocriefe/Deuterocanonieke boeken? Horen de Apocriefe/Deuterocanonieke boeken in de Bijbel thuis?

Wat zegt de Bijbel over de maagd Maria?

Is het bidden tot heiligen / Maria Bijbels?

Is het aanbidden van heiligen / Maria Bijbels?

Wat is de onbevlekte ontvangenis?

Wat is transsubstantiatie / wezensverandering?

Is apostolische opvolging Bijbels?

Wat zegt de Bijbel over kinderdoop / zuigelingendoop?

Is de altijddurende maagdelijkheid van Maria Bijbels?

Wat zijn aflaten en volle aflaten en is dit een Bijbels concept?

Wat zegt de Bijbel over de paus / het pausdom?

Wat was de Protestantse Reformatie / Hervorming?

Wat zegt de Bijbel over het vagevuur? Zullen gelovigen na de dood in het vagevuur gezuiverd worden?

Zijn de zeven Katholieke sacramenten Bijbels?

Is pauselijke onfeilbaarheid Bijbels?

Is het priesterschap van alle gelovigen Bijbels?

Wat is de betekenis van het kruisteken? Moeten Christenen het kruisteken slaan?

Is de Paus de vicaris van Christus?

Zijn Mariaverschijningen, zoals Onze-Lieve-Vrouw van Fátima, echte boodschappen van God?

Wat is de Maria-Tenhemelopneming?

Moet de Katholieke traditie een gelijkwaardig of groter gezag hebben dan de Bijbel?

Katholiek versus Protestant – waarom bestaat er zo veel vijandigheid?

Wat zijn Christelijke heiligen volgens de Bijbel?

Wat zegt de Bijbel over het opbiechten van zonden aan een priester?

Wat is het verschil tussen Katholieken en Protestanten?

Spreekt de Bijbel over doodzonden en dagelijkse zonden?

Wat is de betekenis van de vastentijd?

Wat is Aswoensdag?

Is het bidden van de rozenkrans in overeenstemming met de Schrift?

Wat was de oorspronkelijke kerk / eerste kerk? Is de oorspronkelijke kerk / eerste kerk de ware kerk?

Was Sint Petrus de eerste Paus?Terug naar Nederlandse home page

Vragen van Katholieken
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries