settings icon
share icon
Vraag

Is de altijddurende maagdelijkheid van Maria Bijbels?

Antwoord


Het officiële standpunt van de Rooms-katholieke Kerk is dat Maria, de moeder van Jezus, haar hele leven lang een maagd bleef. Is dit idee Bijbels? Voordat we de specifieke Schriftteksten gaan bekijken, is het belangrijk om te begrijpen waarom de Rooms-katholieke Kerk in de altijddurende maagdelijkheid van Maria gelooft. De Rooms-katholieke Kerk beschouwt Maria als “de moeder van God” en de “Koningin van de Hemel”. Katholieken geloven dat Maria een verheven plaats in de hemel is gegeven, waar zij de meest directe toegang tot Jezus en God de Vader heeft. Een dergelijk concept wordt nergens in de Schriftteksten onderwezen. Daarnaast had een seksuele geslachtsgemeenschap haar niet van een dergelijke positie kunnen hebben afhouden, als Maria werkelijk een dergelijke verheven plaats zou innemen. Seks is binnen het huwelijk geen zondige daad. Maria zou zichzelf op geen enkele manier verontreinigd hebben door seksuele relaties te hebben met Jozef, haar echtgenoot. Het volledige idee van de altijddurende maagdelijkheid van Maria is gebaseerd op on-Bijbelse doctrines, op het idee dat Maria de Koningin van de Hemel is en op een on-Bijbels begrip van seks.

Nou, wat zegt de Bijbel dan over de altijddurende maagdelijkheid van Maria? Wanneer we de Willibrordvertaling (WV) aanhouden, de Katholieke vertaling van de Bijbel, dan zien we dat de altijddurende maagdelijkheid van Maria niet in de Bijbel wordt onderwezen. Matteüs 1:25 van de WV Bijbel vertelt ons: “…hij had geen gemeenschap met haar voordat zij een zoon baarde. Hij gaf Hem de naam Jezus.” Hij, Jozef, had geen gemeenschap met haar VOORDAT zij een zoon (Jezus) baarde. De betekenis van deze Schrifttekst is overvloedig duidelijk. Jozef en Maria hadden geen geslachtsgemeenschap met elkaar tot na de geboorte van Jezus. Matteüs 13:55-56 van de WV Bijbel verkondigt: “Dat is toch de zoon van de timmerman? Zijn moeder heet toch Maria, en Jakobus, Jozef, Simon en Judas zijn toch zijn broers? Zijn zusters wonen toch allemaal bij ons?” Katholieken beweren, en dit is juist, dat de Griekse woorden voor “broers” en “zusters” in deze verzen ook zouden kunnen slaan op mannelijke en vrouwelijke familieleden, en niet noodzakelijk op letterlijke broers en zussen. Maar de beoogde betekenis is duidelijk: zij dachten dat Jezus de zoon van Jozef en Maria was, en de broer van Jakobus, Jozef, Simon en Judas en van een onbekend aantal niet bij naam genoemde zussen. Vader, moeder, broer, zus. Het is vergezocht om de betekenis van de tekst “broers en zusters” te interpreteren als “neven en nichten” of “familieleden”, als in dezelfde zin de moeder en vader van Jezus worden genoemd.

Matteüs 13:46 van de WV Bijbel vertelt ons: “Terwijl Hij nog tot de menigte sprak, stonden daar opeens zijn moeder en zijn broers buiten. Zij wilden Hem spreken.” Zie ook Marcus 3:31-34; Lucas 8:19-21; Johannes 2:12; en Handelingen 1:14. Al deze verzen hebben betrekking op de moeder van Jezus samen met Zijn broers. Als zij Zijn neven waren, of de zonen van Jozef uit een eerder huwelijk, waarom werden zij dan zo vaak samen met Maria genoemd? De altijddurende maagdelijkheid van Maria kan duidelijk niet uit de Schrift worden afgeleid. Deze moet aan de Schrift worden opgedrongen en is in strijd met wat de Schrift ons duidelijk vertelt.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Is de altijddurende maagdelijkheid van Maria Bijbels?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries