settings icon
share icon
Vraag

Wat is de onbevlekte ontvangenis?

Antwoord


Veel mensen geloven abusievelijk dat de onbevlekte ontvangenis over de ontvangenis van Jezus Christus gaat. De ontvangenis van Jezus was ongetwijfeld vlekkeloos… maar dit idee heeft helemaal geen betrekking op Jezus. De onbevlekte ontvangenis is een doctrine van de Rooms-katholieke Kerk die betrekking heeft op Maria, de moeder van Jezus. Een officiële verklaring over deze doctrine stelt: “De gelukzalige maagd Maria is bij het eerste ogenblik van haar ontvangenis door een bijzondere genadegave en voorrecht van de almachtige God met het oog op de verdiensten van Christus Jezus, de Verlosser van het menselijk geslacht, gevrijwaard van elke smet van de erfzonde”. In essentie is de onbevlekte ontvangenis het geloof dat Maria tegen de erfzonde werd beschermd, dat Maria geen zondige aard had en dus feitelijk zondeloos was.

Het probleem van de doctrine van de onbevlekte ontvangenis is dat deze niet door de Bijbel wordt onderwezen. De Bijbel beschrijft Maria altijd als een gewone menselijke vrouw, die door God werd uitgekozen om de moeder van de Heer Jezus Christus te zijn. Maria was ongetwijfeld een vrome, godvruchtige vrouw (Lucas 1:28). Maria was zeker een geweldige vrouw en moeder. Jezus hield ongetwijfeld van Zijn moeder en Hij koesterde haar (Johannes 19:27). De Bijbel geeft ons geen redenen om te geloven dat Maria zondeloos was. Sterker nog, de Bijbel geeft ons alle mogelijke redenen om te geloven dat Jezus Christus de enige Persoon was die niet door de zonde was “aangetast” en die nooit een zonde beging (Prediker 7:20; Romeinen 3:23; 2 Korintiërs 5:21; 1 Petrus 2:22; 1 Johannes 3:5).

De doctrine van de onbevlekte ontvangenis kwam voort uit de verwarring over de volgende vraag: hoe zou Jezus zondeloos geboren kunnen zijn als Hij in een zondig menselijk wezen werd ontvangen? Men dacht dat Jezus een zondige aard van Maria zou hebben geërfd als zij een zondaar was geweest. In tegenstelling tot de onbevlekte ontvangenis is de Bijbelse oplossing voor dit probleem het begrip dat Jezus Zelf, toen Hij Zich in de baarmoeder van Maria bevond, op een wonderbaarlijke manier werd beschermd zodat Hij niet door de zonde werd bedorven. Als God in staat was om Maria tegen de zonde te beschermen, zou Hij dan niet ook in staat zijn om Jezus tegen de zonde te beschermen? Daarom is de zondeloosheid van Maria noch noodzakelijk, noch Bijbels.

De Rooms-katholieke Kerk beargumenteert dat de onbevlekte ontvangenis noodzakelijk is, omdat Jezus zonder deze onbevlekte ontvangenis het onderwerp van Zijn eigen genade zou zijn geweest. De gedachtegang gaat als volgt: als Jezus op een bovennatuurlijke manier van de zonde werd afgeschermd, wat op zich een genadige handeling zou zijn geweest, dan zou dit inhouden dat God feitelijk “Zichzelf genadig” zou zijn geweest. Het woord genade betekent “onverdiende gunst”. Genade is per definitie een geschenk dat de ontvanger niet verdient. Als God een wonder zou verrichten om Jezus tegen de zonde te beschermen, dan is dat geen “genade”. Op geen enkele manier zou Jezus mogelijkerwijs door de zonde kunnen zijn aangetast. Hij was perfect en de zondeloze menselijkheid voegde zich samen met de zondeloze Goddelijkheid. God kan niet door de zonde worden aangetast of beïnvloed, omdat Hij perfect heilig is. Deze zelfde waarheid geldt voor Jezus. Er was geen “genade” nodig om Jezus tegen de zonde te beschermen. Omdat Jezus de vleesgeworden God was, was Hij in wezen “immuun” voor de zonde.

De leer van de onbevlekte ontvangenis is dus noch Bijbels, noch noodzakelijk. Jezus werd op een wonderbaarlijke wijze in Maria ontvangen en zij was op dat moment een maagd. Dat is het Bijbelse concept van de maagdelijke geboorte. Als we dit idee op een logische manier beschouwen, dan zou ook Maria’s moeder middels een “onbevlekte ontvangenis” moeten zijn geboren. Hoe kon Maria zonder zonde worden ontvangen als haar moeder zondig was? Hetzelfde kan weer gezegd worden over Maria’s grootmoeder, overgrootmoeder, enzovoorts. De conclusie is dat de onbevlekte ontvangenis geen Bijbelse leer is. De Bijbel leert ons over de wonderbaarlijke maagdelijke geboorte van Jezus Christus, niet over de onbevlekte ontvangenis van Maria.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is de onbevlekte ontvangenis?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries