settings icon
share icon
Vraag

Is het Katholicisme een valse religie? Zijn Katholieken gered?

Antwoord


Het grootste probleem van de Rooms-katholieke Kerk is haar geloof dat een geloof in Christus alleen niet voldoende is om gered te worden. De Bijbel vertelt ons duidelijk en consequent dat verlossing wordt verleend aan alle mensen die Jezus Christus als hun Redder aanvaarden, als een geschenk uit genade door hun geloof (Johannes 1:12; 3:16,18,36; Handelingen 16:31; Romeinen 10:9-10,13; Efeziërs 2:8-9). De Rooms-katholieke Kerk wijst dit af. De officiële positie van de Rooms-katholieke Kerk is dat een mens in Jezus Christus moet geloven EN gedoopt moet zijn EN de Eucharistie en andere sacramenten moet ontvangen EN de voorschriften van de Rooms-katholieke Kerk moet gehoorzamen EN goede daden moet verrichten EN niet mag sterven met een dodelijke zonde EN enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. De Katholieke afwijkingen van de Bijbel op het gebied van dit cruciale onderwerp betekent inderdaad dat het Katholicisme een valse religie is. Als iemand gelooft wat de Katholieke Kerk officieel onderwijst, dan zal hij of zij niet gered worden. Elke bewering die stelt dat daden of rituelen aan het geloof moeten worden toegevoegd om verlossing te bewerkstelligen, staat gelijk aan de bewering dat de dood van Jezus niet voldoende was om onze verlossing volledig af te kopen.

Hoewel onze redding door middel van geloof de meest cruciale zaak is, bestaan er nog vele andere verschillen en tegenstrijdigheden wanneer we het Rooms-katholicisme met het Woord van God vergelijken. De Rooms-katholieke Kerk onderwijst vele doctrines die in strijd zijn met de leer van de Bijbel, waaronder de apostolische opvolging, het aanbidden van heiligen en van Maria, het bidden tot heiligen en tot Maria, de paus / het pausdom, de kinderdoop, transsubstantiatie, volle aflaten, het systeem van de sacramenten en het vagevuur. Hoewel Katholieken beweren dat de Bijbel deze ideeën ondersteunt, heeft geen enkele van deze doctrines een solide fundering in de duidelijke leer van de Schrift. Deze ideeën zijn op Katholieke tradities gebaseerd, niet op het Woord van God. Ze zijn allemaal duidelijk in strijd met de Bijbelse principes.

De vraag “Zijn Katholieken gered?” is veel moeilijker te beantwoorden. Het is onmogelijk om een algemene uitspraak te doen over de verlossing van enig kerkgenootschap binnen het Christendom. Niet ALLE Baptisten zijn gered. Niet ALLE Presbyterianen zijn gered. Niet ALLE Lutheranen zijn gered. De verlossing wordt alleen bepaald door een persoonlijk geloof in Jezus voor die verlossing, niet door titels of een identificatie met een kerkgenootschap. Ondanks de onbijbelse leer en gewoonten van de Rooms-katholieke Kerk zijn er oprechte gelovigen die Rooms-katholieke kerken bezoeken. Er zijn veel Rooms-katholieken die oprecht alleen op Jezus Christus vertrouwen voor hun verlossing. Maar deze Katholieke Christenen zijn gelovigen ondanks de zaken die de Katholieke Kerk hen onderwijst, niet dankzij de zaken die de Katholieke Kerk hen onderwijst. In verschillende mate onderwijst de Katholieke Kerk haar volgelingen uit de Bijbel en wijst zij mensen op Jezus Christus als hun Redder. Als gevolg hiervan worden mensen soms in Katholieke kerken gered. Gods Woord is altijd vruchtbaar, ongeacht waar het wordt verkondigd (Jesaja 55:11). Katholieke Christenen blijven in de Katholieke Kerk omdat zij onwetend zijn over de werkelijke leer van de Katholieke Kerk, omdat zij onder druk staan van familietradities of andere mensen of omdat zij ernaar verlangen om andere Katholieken voor Christus te winnen.

Tegelijkertijd leidt de Katholieke Kerk veel mensen weg van een oprechte geloofsrelatie met Christus. De onbijbelse geloofsovertuigingen en praktijken van de Rooms-katholieke Kerk hebben de vijanden van Christus vaak een gelegenheid tot godslastering gegeven. De Rooms-katholieke Kerk is niet de kerk die Jezus Christus heeft ingesteld. Het is geen kerk die gebaseerd is op de leer van de Apostelen (zoals beschreven in het Boek Handelingen en de epistels van het Nieuwe Testament). Hoewel de woorden van Jezus in Marcus 7:9 tot de Farizeeën gericht waren, beschrijven zij feitelijk ook de Rooms-katholieke Kerk: “Het is fraai, hoe u het gebod van God opzij zet om uw traditie overeind te houden!”

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Is het Katholicisme een valse religie? Zijn Katholieken gered?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries