settings icon
share icon
Vraag

Wat zegt de Bijbel over kinderdoop / zuigelingendoop?

Antwoord


In de verschillende Christelijke kerkgenootschappen bestaat de nodige verwarring over de doop. Maar deze verwarring is niet het gevolg van een verwarrende boodschap over de doop in de Bijbel. De Bijbel is bijzonder duidelijk over wat de doop is, voor wie de doop is en wat ermee wordt bereikt. In de Bijbel werden alleen gelovigen gedoopt die hun vertrouwen in Christus hadden gesteld. Het was een openbaar getuigenis van hun geloof in Christus en hun identificatie met Hem (Handelingen 2:38; Romeinen 6:3-4). De waterdoop door onderdompeling is een stap die uit gehoorzaamheid wordt uitgevoerd nadat een geloof in Christus is bereikt. Het is een verkondiging van dat geloof in Christus, een uitdrukking van onderwerping aan Hem en een identificatie met Zijn dood, begrafenis en opstanding.

Met dit in gedachten is de kinderdoop of zuigelingendoop geen Bijbelse praktijk. Een baby of klein kind kan zijn of haar vertrouwen niet in Christus stellen. Een baby kan geen bewuste beslissing nemen om Christus te gehoorzamen. Een baby kan niet begrijpen wat de waterdoop symboliseert. De Bijbel maakt nooit gewag van een kinderdoop. De kinderdoop is de oorsprong van de doopmethoden waarbij een zuigeling wordt besprenkeld of overgoten – het is immers onverstandig en onveilig om een baby onder water te dompelen. Zelfs deze methoden die voor de kinderdoop worden gebruikt zijn niet in overeenstemming met de Bijbel. Hoe kan het besprenkelen of overgieten een illustratie zijn van de dood, de begrafenis en de opstanding van Jezus Christus?

Veel Christenen die de zuigelingendoop uitvoeren doen dit omdat ze denken dat de zuigelingendoop in het Nieuwe Verbond het equivalent is van de besnijdenis. In dit denkbeeld verbindt de doop een mens met het Nieuwe Verbond van de verlossing door Jezus Christus, net zoals de besnijdenis een Hebreeër verbond met het verbond van Abraham en het Mozaïsche Verbond. Dit denkbeeld is on-Bijbels. Het Nieuwe Testament stelt nergens dat de doop in het Nieuwe Verbond een vervanging zou zijn van de besnijdenis in het Oude Verbond. Het Nieuwe Testament stelt nergens dat de doop een teken van het Nieuwe Verbond zou zijn. Een geloof in Jezus maakt het voor een mens mogelijk om van de zegeningen van het Nieuwe Verbond te genieten (1 Korintiërs 11:25; 2 Korintiërs 3:6; Hebreeën 9:15).

Een mens wordt niet door de doop gered. Het maakt niet uit of je tijdens je doop werd ondergedompeld, besprenkeld of overgoten: als je niet eerst je vertrouwen in Christus hebt gesteld voor je verlossing, dan is de doop (ongeacht de methode) zinloos en nutteloos. De waterdoop door onderdompeling is een stap die na je verlossing in gehoorzaamheid wordt gezet, als een openbare verkondiging van je geloof in Christus en je identificatie met Hem. De zuigelingendoop past niet in de Bijbelse definitie van de doop of de Bijbelse methode voor de doop. Als Christelijke ouders hun kind aan Christus willen wijden, dan is een inwijdingsdienst voor een baby zeker gepast. Maar zelfs als iemand als kind aan de Heer is gewijd, dan zal hij of zij toch later zelf een persoonlijke beslissing moeten nemen om in Jezus Christus te geloven om gered te kunnen worden.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zegt de Bijbel over kinderdoop / zuigelingendoop?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries