settings icon
share icon
Vraag

Wat zijn de Apocriefe/Deuterocanonieke boeken? Horen de Apocriefe/Deuterocanonieke boeken in de Bijbel thuis?

Antwoord


Rooms-katholieke Bijbels hebben een aantal boeken in het Oude Testament die niet in Protestantse Bijbels voorkomen. Deze boeken worden de Apocriefe of Deuterocanonieke boeken genoemd. Het woord “apocrief” betekent “verborgen”, terwijl het woord “deuterocanoniek” “tweede canon” betekent. De Apocriefe/Deuterocanonieke boeken werden voornamelijk in de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament geschreven. Deze boeken zijn: 1 Esdras (of 3 Ezra), 2 Esdras (of 4 Ezra), Tobit, Judith, de Wijsheid van Salomo, Ecclesiasticus (of de Wijsheid van Jezus ben Sirach), Baruch, de Brief van Jeremia, het Gebed van Manasse, 1 Makkabeeën, 2 Makkabeeën en aanvullingen op de Bijbelse boeken Esther en Daniël.

Het Israëlische volk behandelde de Apocriefe/Deuterocanonieke boeken met respect, maar heeft deze nooit aanvaard als ware boeken van de Hebreeuwse Bijbel. De vroege Christelijke kerk debatteerde over de status van de Apocriefe/Deuterocanonieke boeken, maar slechts weinig vroege Christenen geloofden dat deze in de canon van de Schrift thuishoorden. Het Nieuwe Testament citeert honderden malen uit het Oude Testament, maar nergens worden de Apocriefe/Deuterocanonieke boeken geciteerd en er wordt ook nooit naar verwezen. Bovendien staan er vele bewezen fouten en tegenstrijdigheden in de Apocriefe/Deuterocanonieke boeken.

De Apocriefe/Deuterocanonieke boeken onderwijzen een groot aantal zaken die onwaar of historisch onnauwkeurig zijn. Hoewel vele Katholieken de Apocriefe/Deuterocanonieke boeken al eerder hadden aanvaard, werden deze boeken pas in het midden van de 16e eeuw na Christus officieel door de Rooms-katholieke Kerk aan hun Bijbel toegevoegd. Dit gebeurde tijdens het Concilie van Trente, vooral als reactie op de Protestantse Reformatie. De Apocriefe/Deuterocanonieke boeken ondersteunen enkele van de zaken die de Rooms-katholieke Kerk gelooft en onderwijst, maar die niet in overeenstemming zijn met de Bijbel. Voorbeelden hiervan zijn het bidden voor de doden, het aanroepen van “heiligen” in de hemel voor hun gebeden, het vereren van engelen en het geven van “aalmoezen” als een boetedoening van zonden. Sommige zaken die in de Apocriefe/Deuterocanonieke boeken staan zijn waar en juist. Maar vanwege de historische en theologische fouten moeten deze boeken als feilbare historische en religieuze documenten worden beschouwd, niet als het geïnspireerde, gezaghebbende Woord van God.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zijn de Apocriefe/Deuterocanonieke boeken? Horen de Apocriefe/Deuterocanonieke boeken in de Bijbel thuis?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries