settings icon
share icon
Vraag

Wat zegt de Bijbel over het vagevuur? Zullen gelovigen na de dood in het vagevuur gezuiverd worden?

Antwoord


Volgens de Katholieke Encyclopedie is het vagevuur “een plaats of toestand van tijdelijke bestraffing voor de mensen die dit leven in een staat van Gods genade hebben verlaten maar niet volledig vrij zijn van hun dagelijkse zonden of die nog genoegdoening moeten geven voor hun doodzonden of dagelijkse zonden.” Samengevat: in de Katholieke theologie is het vagevuur een plaats waar een Christelijke ziel na de dood naartoe gaat om gezuiverd / gelouterd te worden van zijn of haar zonden waarvoor tijdens het leven nog geen genoegdoening is gegeven. Is deze doctrine van het Vagevuur in overeenstemming met de Bijbel? Absoluut niet!

Jezus stierf om de straf voor al onze zonden te betalen (Romeinen 5:8). Jesaja 53:5 verkondigt: “Hij werd doorstoken vanwege onze opstandigheid, vanwege onze zonden werd hij gebroken. Hij werd gestraft; ons bracht het vrede, en dankzij zijn striemen is er genezing voor ons.” Jezus leed voor onze zonden zodat wij van ons lijden verlost zouden worden. Als wij beweren dat wij ook voor onze zonden moeten lijden, dan beweren we feitelijk dat het lijden van Jezus niet toereikend was. Als we zeggen dat wij in het vagevuur van onze zonden gezuiverd moeten worden, dan is dit een ontkenning van de volledigheid van de verzoenende offergave van Jezus (1 Johannes 2:2). Het idee dat wij na onze dood voor onze zonden moeten lijden is strijdig met alles wat de Bijbel over onze redding te zeggen heeft.

De belangrijkste passage in de Schrift die door Katholieken als bewijs voor het vagevuur wordt aangehaald is 1 Korintiërs 3:15, die zegt: “Verbrandt het, dan zal hij schade lijden; hijzelf zal gered worden, maar, om het zo te zeggen, door het vuur heen.” Deze passage (1 Korintiërs 3:12-15) gebruikt een illustratie van dingen die door het vuur gaan als een beschrijving van de beoordeling van de werken van gelovigen. Als onze werken van goede kwaliteit zijn, “goud, zilver, kostbare stenen”, dan zullen ze onbeschadigd door het vuur gaan en zullen we ervoor beloond worden. Maar als onze werken van slechte kwaliteit zijn, “hout, hooi en stro”, dan zullen ze door het vuur verbrand worden en zullen we er geen beloning voor ontvangen. Deze passage zegt niet dat gelovigen door het vuur zullen heengaan, maar dat de werken van de gelovigen als het ware door het vuur zullen gaan. 1 Korintiërs 3:15 zegt dat de gelovige “door het vuur heen gered zal worden”, niet dat hij of zij “door het vuur gezuiverd zal worden”.

Het vagevuur is, net als vele andere Katholieke dogma’s, gebaseerd op een verkeerd begrip van de offergave van Christus. Katholieken zien de Mis / Eucharistie als een “re-presentatie” van de offergave van Christus, omdat zij niet begrijpen dat het offer van Jezus voor eens en altijd absoluut en perfect voldoende was (Hebreeën 7:27). Katholieken denken dat goede werken zullen bijdragen aan de redding, omdat zij niet inzien dat de betaling van Jezus geen toegevoegde “bijdragen” nodig heeft (Efeziërs 2:8-9). Op eenzelfde manier zien Katholieken het vagevuur als een plaats waar mensen ter voorbereiding op de hemel gezuiverd worden, omdat zij niet inzien dat wij door de offergave van Jezus al gezuiverd zijn en dat wij hierdoor rechtschapen, vergeven, gered, verzoend en geheiligd zijn.

Het idee van het vagevuur en de doctrines die hier vaak mee samenhangen (bidden voor de doden, aflaten, verdienstelijke werken voor de doden, enzovoorts), falen allemaal omdat zij niet herkennen dat de dood van Jezus voldoende was om voor AL onze zonden te betalen. Jezus, die God in vleesgeworden gedaante was (Johannes 1:1, 14), betaalde een oneindige prijs voor onze zonden. Jezus stierf voor onze zonden (1 Korintiërs 15:3). Jezus is de verzoenende offergave voor onze zonden (1 Johannes 2:2). Wanneer wij de offergave van Jezus, die heeft betaald voor de erfzonde en voor de zonden die wij vóór onze verlossing begingen, op een dergelijke manier inperken, dan is dat een aanval op de Persoon en het werk van Jezus Christus. Als wij op de een of andere manier zelf voor onze zonden moeten betalen, genoegdoening moeten geven of lijden, dan geeft dat aan dat de dood van Jezus geen perfect, volledig en afdoende offer was.

Voor gelovigen betekent de dood dat wij “vertrekken uit dit lichaam en intrekken bij de Heer” (2 Korintiërs 5:6-8; Filippenzen 1:23). We moeten hierbij opmerken dat dit niet zegt “vertrekken uit het lichaam en naar het reinigende vuur van het vagevuur gaan”. Nee, vanwege de perfectie, de voltooiing en de volledigheid van de offergave van Jezus zullen wij na onze dood onmiddellijk bij de Heer zijn, volledig gezuiverd, vrij van de zonde, verheerlijkt, geperfectioneerd en eindelijk geheiligd.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zegt de Bijbel over het vagevuur? Zullen gelovigen na de dood in het vagevuur gezuiverd worden?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries