settings icon
share icon
Vraag

Wat zijn Christelijke heiligen volgens de Bijbel?

Antwoord


Het woord heilige is afkomstig van het Griekse woord "hagios". Dit betekent “aan God gewijd, heilig, sacraal, vroom”. Het wordt bijna altijd in het meervoud gebruikt: “heiligen”. “Heer, ik heb al van veel kanten gehoord hoeveel kwaad deze man uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan" (Handelingen 9:13). "Op een grote rondreis kwam Petrus ook bij de heiligen die in Lydda woonden" (Handelingen 9:32). “Vele heiligen heb ik met machtiging van de hogepriesters in gevangenissen opgesloten…” (Handelingen 26:10). Er is maar één geval waarin het woord in enkelvoudige zin gebruikt wordt: “Groet iedere heilige in Christus Jezus …" (Filippenzen 4:21). In de Schrift wordt het meervoud “heiligen” 67 keer gebruikt, terwijl het enkelvoud “heilige” dus maar één keer wordt gebruikt. En zelfs in dat geval wordt aangegeven dat er meerdere heiligen zijn: “…iedere heilige…” (Filippenzen 4:21).

Het idee achter het woord “heilige” is dat er een groep mensen apart is gezet voor de Heer en Zijn koninkrijk. We vinden in de Bijbel drie verwijzingen naar het godvruchtige karakter van de heiligen: “Ontvang haar in de naam van de Heer, op een wijze die bij de heiligen past…" (Romeinen 16:2). "Om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd" (Efeziërs 4:12). "Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen" (Efeziërs 5:3).

Daarom zijn “heiligen” in het perspectief van de Schrift het Lichaam van Christus, de Christenen, de kerk. Alle Christenen worden als heiligen beschouwd. Alle Christenen zijn heiligen… en tegelijkertijd worden alle Christenen opgeroepen om heiligen te zijn. 1 Korintiërs 1:2 stelt dit erg duidelijk: “aan de gemeente van God te Korinte, aan hen die, geheiligd in Christus Jezus, tot een heilig leven zijn bestemd…” De woorden “geheiligd” en “heilig” stammen uit hetzelfde Griekse stamwoord, dat gewoonlijk met “heiligen” wordt vertaald. Christenen zijn heiligen vanwege hun verbinding met Christus. Christenen worden tot een heilig leven opgeroepen; hun dagelijkse leven hoort steeds meer te gaan lijken op hun positie in Christus. Dit is de Bijbelse beschrijving en de roeping van de heiligen.

Hoe verhoudt het Rooms-katholieke begrip van de “heiligen” zich tot de Bijbelse leer? Niet al te best. In de Rooms-katholieke theologie bevinden de heiligen zich in de hemel. In de Bijbel bevinden de heiligen zich op aarde. In de Rooms-katholieke leer kan een mens alleen maar een heilige worden als hij door de Paus of door een prominent bisschop heilig of “zalig” wordt verklaard. In de Bijbel is elk mens, die Jezus Christus in geloof heeft ontvangen, een heilige. In de Rooms-katholieke praktijk worden de heiligen vereerd, wordt er tot hen gebeden en worden zij soms zelfs aanbeden. In de Bijbel worden heiligen opgeroepen om alleen God te eren en te aanbidden en om alleen tot God te bidden.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zijn Christelijke heiligen volgens de Bijbel?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries