settings icon
share icon
Vraag

Is het bidden tot heiligen / Maria Bijbels?

Antwoord


Het vraagstuk waarom Katholieken tot heiligen bidden staat bol van verwarring. De officiële positie van de Rooms-katholieke Kerk is dat Katholieken niet TOT heiligen of Maria bidden, maar dat Katholieken in plaats daarvan aan heiligen of aan Maria vragen om VOOR hen te bidden. De officiële positie van de Rooms-katholieke Kerk is dat heiligen vragen om voor je te bidden niet anders is dan aan mensen hier op aarde vragen om voor je te bidden. Maar in de praktijk wijkt het gedrag van vele Katholieken af van de officiële Rooms-katholieke leer. Veel Katholieken bidden wel degelijk rechtstreeks tot heiligen en/of Maria om hen om hulp te vragen, in plaats van de heiligen en/of Maria te vragen om tussen hen en God te bemiddelen voor hulp. Hoe dan ook, of er nu tot heiligen of Maria gebeden wordt, of dat hen gevraagd wordt om te bidden, geen van beide praktijken heeft een Bijbelse basis.

De Bijbel draagt gelovigen nergens op om tot iemand anders dan God te bidden. Nergens in de Bijbel worden gelovigen aangemoedigd om mensen in de hemel te vragen om voor hen te bidden en dit wordt ook nergens in de Bijbel vermeld. Waarom bidden dan zo veel Katholieken tot Maria en/of heiligen, of vragen zij hen om te bidden? Katholieken zien Maria en heiligen als “bemiddelaars” tussen ons en God. Zij geloven dat een heilige, die in de Hemel in Gods luister deelt, een “betere toegankelijkheid” tot God heeft dan wij hebben. Daarom zou het effectiever zijn wanneer een heilige een gebed aan God “bezorgt” dan wanneer wij rechtstreeks tot God bidden. Dit idee is ronduit on-Bijbels. Hebreeën 4:16 vertelt ons dat wij, gelovigen hier op aarde, “zonder schroom tot de troon van de Genadige kunnen naderen”.

1 Timoteüs 2:5 verkondigt: "Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus”. Er is niemand anders die tussen ons en God kan bemiddelen. Als Jezus de ENIGE bemiddelaar is, dan betekent dit dat Maria en de heiligen geen bemiddelaars kunnen zijn. Zij kunnen tegenover God niet voor onze verzoeken pleiten. Bovendien vertelt de Bijbel ons dat Jezus Christus Zelf bij de Vader voor ons pleit: “Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten” (Hebreeën 7:25). Als Jezus Zelf onze bemiddelaar is, waarom zouden we dan Maria of de heiligen nodig hebben om voor ons te bemiddelen? Naar wie zou God aandachtiger luisteren dan naar Zijn Zoon? Romeinen 8:26-27 beschrijft hoe de Heilige Geest bij de Vader in de hemel voor ons pleit. Als de 2e en 3e persoon van de Drie-eenheid al bij de Vader in de Hemel voor ons pleiten, waarom zouden we dan Maria of de heiligen nog nodig hebben om voor ons te pleiten?

Katholieken beargumenteren dat het bidden tot Maria en de heiligen niet anders is dan een ander mens hier op aarde te vragen om voor je te bidden. Laten we die bewering eens onderzoeken. (1) In Efeziërs 6:19 vraagt de Apostel Paulus andere Christenen om voor hem te bidden. Er zijn vele Schriftteksten die beschrijven hoe gelovigen voor elkaar bidden (2 Korintiërs 1:11; Efeziërs 1:16; Filippenzen 1:19; 2 Timoteüs 1:3). De Bijbel beschrijft nergens hoe gelovigen aan iemand in de hemel vragen om voor hen te bidden. De Bijbel beschrijft nergens hoe iemand in de hemel voor iemand op aarde bidt. (2) De Bijbel geeft ons absoluut geen enkele aanwijzing dat Maria of de heiligen onze gebeden kunnen horen. Maria en de heiligen zijn niet alwetend. Zelfs nu ze in de hemelse pracht delen, zijn ze nog steeds eindige wezens met bepaalde beperkingen. Hoe zouden zij de gebeden van miljoenen mensen kunnen horen? Steeds als de Bijbel spreekt over bidden of spreken tot de doden is dit in de context van toverij, hekserij, dodenbezwering of wichelarij – activiteiten die door de Bijbel krachtig worden veroordeeld (Leviticus 20:27; Deuteronomium 18:10-13). De ene keer dat er tot een “heilige” werd gesproken, namelijk Samuël in 1 Samuël 28:7-19, was Samuël niet bepaald gelukkig over het feit dat hij gestoord werd. Het is overduidelijk dat bidden tot Maria of heiligen wezenlijk anders is dan iemand anders hier op aarde vragen om voor je te bidden. Het één heeft een sterke Bijbelse basis, het ander heeft totaal geen Bijbelse basis.

God verhoort gebeden niet afhankelijk van wie er bidt. God verhoort gebeden als ze met Zijn wil overeenstemmen (1 Johannes 5:14-15). Er bestaat absoluut geen basis of reden om tot iemand anders dan God te bidden. Er bestaat absoluut geen basis voor het idee dat wij mensen in de hemel kunnen vragen om voor ons te bidden. Alleen God kan onze gebeden horen. Alleen God kan onze gebeden verhoren. Niemand in de hemel heeft een betere toegang tot Gods troon dan wij zelf door middel van onze gebeden (Hebreeën 4:16).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Is het bidden tot heiligen / Maria Bijbels?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries