settings icon
share icon
Vraag

Wat is de betekenis van de vastentijd?

Antwoord


De vastentijd is een periode van vasten en berouw die traditioneel door Katholieken, en ook door sommige Protestantse kerkgenootschappen, ter voorbereiding op Pasen in acht wordt genomen. In de 4e eeuw werd de duur van de vastentijd vastgesteld op 40 dagen. In deze periode wordt door de deelnemers zuinigjes gegeten, of zij vasten van een bepaald soort voedsel of een bepaalde gewoonte. Aswoensdag en de vastentijd begonnen als een manier waarop de Katholieken zichzelf eraan herinnerden om berouw te hebben van hun zonden, eender aan de manier waarop de mensen in het Oude Testament hun berouw uitten met behulp van rouwkleding, as en vasten (Ester 4:1-3; Jeremia 6:26; Daniël 9:3; Matteüs 11:21).

Maar door de eeuwen heen heeft de vastentijd een steeds “sacramenteler” waarde gekregen. Veel Katholieken denken dat zij een zegen van God ontvangen als zij in de vastentijd bepaalde zaken opgeven. De Bijbel leert ons dat dergelijke handelingen geen waarde voor God hebben (Jesaja 64:6). Het Nieuwe Testament leert ons feitelijk dat vasten en berouw op een zodanige manier moeten worden uitgevoerd dat we hiermee geen aandacht op onszelf vestigen: “Wanneer je vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen, want zij vertrekken hun gezicht om met hun vasten op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als jij vast, zalf dan je hoofd en was je gezicht, opdat het bij de mensen niet opvalt dat je vast, maar wel bij je Vader, die in het verborgene is; en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen.” (Matteüs 6:16-18)

Vasten is goed, als dit binnen een Bijbels perspectief wordt gedaan. Het is goed wanneer we zondige gewoonten en gebruiken opgeven. Dit behaagt God. Er is ook absoluut niets mis met het vaststellen van een bepaalde tijdsperiode waarin we ons op de dood en de opstanding van Jezus concentreren. Maar deze “praktijken” zijn zaken die we elke dag van het jaar zouden moeten doen, niet alleen tijdens de 40 dagen tussen Aswoensdag en Pasen. Als jij het gevoel hebt dat de Heer jou ertoe aanzet om de vastentijd in acht te nemen, dan staat het je vrij om dat te doen. Maar concentreer je in deze tijd op berouw van je zonden en op je toewijding aan God – niet op pogingen om Gods gunsten te verdienen of om Zijn liefde voor jou te vergroten!

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is de betekenis van de vastentijd?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries