settings icon
share icon
Klausimas

Ar Jėzus yra Dievas? Ar Jėzus skelbėsi esąs Dievas?

Atsakymas


Biblijoje nėra parašyta, kad Jėzus būtų kada sakęs: „Aš esu Dievas“. Bet tai nereiškia, kad Jis nesiskelbė esąs Dievas. Kaip pavyzdį galime paimti Jėzaus žodžius iš Jono Evangelijos 10:30: „Aš ir Tėvas esame viena“. Mums tereikia pažiūrėti, kaip žydai reagavo į šį Jėzaus teiginį, kad suprastume, jog Jėzus skelbėsi esąs Dievas. Dėl šių Jėzaus žodžių, žydai bandė užmėtyti Jį akmenimis: „... būdamas žmogus, dediesi Dievu“ (Jono 10:33). Žydai puikiai suprato, jog tais žodžiais Jėzus tvirtino esąs Dievas. Atkreipkite dėmesį į tai, kad Jėzus nebando to paneigti. Kai Jėzus skelbė: „ Aš ir Tėvas esame viena“ (Jono 10:30), Jis sakė, kad Jis ir Tėvas yra tokios pačios prigimties ir esencijos. Kitas pavyzdys yra Jono 8:58. Jėzus skelbė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: pirmiau negu buvo Abraomas, Aš Esu!“ Žydų atsakas į šiuos žodžius ir vėl buvo bandymas užmėtyti Jėzų akmenimis už Jo piktžodžiavimą, nes to reikalavo Mozės įstatymas (Kunigų 24:15).

Apaštalas Jonas rašė apie Jėzaus dieviškumą: „Žodis buvo Dievas“ ir „Žodis tapo kūnu“ (Jono 1:1; 1:14). Šios eilutės aiškiai parodo, kad Jėzus yra įsikūnijęs Dievas. Apaštalų darbų 20:28 parašyta: „Būkite rūpestingi sau ir visai kaimenei, kuriai Šventoji Dvasia jus paskyrė prižiūrėtojais, kad ganytumėte Dievo bažnyčią, kurią Jis įsigijo savo krauju“. Kas savo krauju įsigijo bažnyčią- Dievo bažnyčią? Jėzus Kristus. Šios eilutės tvirtina, kad Dievas savo krauju užmokėjo už bažnyčią. Taigi Jėzus yra Dievas!

Štai dar keletas Biblijos ištraukų, liudijančių apie Jėzaus dieviškumą. Jėzaus mokinys Tomas, pamatęs Jėzų, tarė: „Mano Viešpats ir mano Dievas“ (Jono 20:28). Ir Jėzus jo nepataisė, nes tai, ką jis sakė, buvo tiesa. Titui 2:13 mus skatina laukti mūsų didžiojo Dievo bei Gelbėtojo Jėzaus Kristaus atėjimo (taip pat žr. 2 Petro 1:1). Dievas Tėvas liudija apie Jėzaus dievišką tapatybę, pristatydamas Jį kaip savo Sūnų ir duodamas Jam dangišką sostą: „Tavo sostas, Dieve, amžių amžiams, ir teisingumo skeptras yra tavo karalystės skeptras“ (Hebrajams 1:8). Tėvas kreipiasi į Jėzų sakydamas „Dieve“ ir tuo parodo, kad Jėzus iš tiesų yra Dievas.

Apreiškimo knygoje angelas įsakė apaštalui Jonui garbinti tik Dievą (Apreiškimo 19:10). Taigi Jėzaus dieviškumą įrodo ir tai, kad net keliose vietose Biblijoje rašoma, jog Jėzus buvo garbinamas (Mato 2:11; 14:33; 28:9,17; Luko 24:52; Jono 9:38) ir niekada neprieštaravo, bet priimė žmonių garbinimą. Jei Jėzus nebūtų Dievas, Jis būtų įsakęs žmonėms Jo negarbinti, taip kaip angelas iš Apreiškimo knygos padarė.

Pati svarbiausia priežastis, dėl kurios Jėzus turi būti Dievas, yra ta, kad, jei Jis nėra Dievas, tuomet Jo mirtis nėra tinkamas užmokestis už viso pasaulio nuodėmes (1 Jono 2:2). Tik tai Dievas galėjo užmokėti tokią begalinę kainą už nuodėmes, kurios yra padarytos prieš begalinį Dievą. Tik Dievas galėjo prisiimti viso pasaulio nuodėmes (2 Korintiečiams 5:21), tik Dievas galėjo mirti ir prisikelti, tuo įrodydamas savo pergalę prieš nuodėmę ir mirtį.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ar Jėzus yra Dievas? Ar Jėzus skelbėsi esąs Dievas?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries