settings icon
share icon
Klausimas

Kas yra Jėzus Kristus?

Atsakymas


Nors daug žmonių klausia „Ar Dievas egzistuoja?“, labai mažai yra tų, kurie abejotų Jėzaus Kristaus egzistavimu. Visuotinai pripažinta, kad Jėzus Kristus iš tiesų buvo žmogus, gyvenęs Izraelyje prieš 2000 metų. Diskusijos prasideda tada, kai bandoma paaiškinti, kokia yra Jo pilna tapatybė. Beveik visos pagrindinės religijos moko, kad Jėzus buvo pranašas, puikus mokytojas arba dievotas vyras. Bet tai sukelia problemų, nes Biblijoje rašoma, jog Jėzus buvo neapsakomai daugiau negu tik pranašas, puikus mokytojas ir dievotas vyras.

Vienas žinomas krikščionių rašytojas, C.S. Lewis, savo knygoje „Tiesiog krikščionybė“ rašo: „Aš noriu užkirsti kelią tiems, kurie dažnai kalba nesąmones apie Jį [Jėzų Kristų] sakydami: ‚Aš esu pasiruošęs priimti Jėzų kaip puikų moralės mokytoją, bet nesutinku su Jo teigimu, kad Jis yra Dievas.‘ Mums negalima taip kalbėti. Jeigu eilinis žmogus sakytų tokius dalykus, kaip Jėzus sakė, jis nebūtų puikus moralės mokytojas. Jis būtų arba lunatikas- panašus į žmogų, kuris save laiko virtu kiaušiniu,- arba jis būtų pats velnias atėjęs iš pragaro. Tau reikia pasirinkti. Arba šis žmogus buvo ir yra Dievo Sūnus, arba jis beprotis ar netgi kažkas blogiau. Tu gali jį laikyti kvailiu, spjaudyti į jį ir užmušti kaip demoną; arba tu gali suklupti prie Jo kojų ir vadinti Jį Viešpačiu ir Dievu. Tik nereikia išsigalvoti, kad Jis buvo didysis žmonijos mokytojas, nes tai visiška nesąmonė. Jis mums nepaliko to varianto, to nebuvo Jo ketinimuose.“

Taigi ką Jėzus kalbėjo apie save? Ką Biblija sako apie Jį? Visų pirma pažvelkime į Jėzaus žodžius Jono Evangelijoje 10:30: „Aš ir Tėvas esame viena“. Iš pirmo žvilgsnio neatrodo, kad Jėzus skelbia esąs Dievas. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kaip žydai sureagavo į šį pareiškimą: „Žydai Jam atsakė: ‚Ne už gerą darbą užmėtysime Tave akmenimis, bet už piktžodžiavimą ir kad Tu, būdamas žmogus, dediesi Dievu‘“ (Jono 10:33). Žydai Jėzaus žodžius suprato kaip tvirtinimą, kad Jis esąs Dievas. Tolimesnėse eilutėse Jėzus niekada nebando pataisyti žydų, sakydamas: „Aš nesiskelbiau esąs Dievas“. Tai parodo, kad Jėzus, sakydamas: „Aš ir Tėvas esame viena“ (Jono 10:30), iš tiesų tvirtino, jog Jis yra Dievas. Kitas pavyzdys yra Jono 8:58, čia Jėzus sako: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: pirmiau, negu buvo Abraomas, Aš esu!“ Ir vėl, atsakydami į Jėzaus žodžius, žydai griebėsi akmenų, norėdami Jį užmušti (Jono 8:59). Jėzus, vadindamas save „Aš esu“, sutapatina save su Dievu, nes tai yra vienas iš Dievo vardų panaudotų Senajame Testamente (Išėjimo 3:14). Kodėl žydai vėl griebėsi akmenų, norėdami užmušti Jėzų? Tokį žydų pyktį galėjo sukelti tik tvirtas įsitikinimas, kad Jėzus piktžodžiauja, skelbdamasis esąs Dievas.

Jono 1:1 rašoma, kad „Žodis buvo Dievas“, o Jono 1:14 – „Žodis tapo kūnu“. Tai aiškiai parodo, kad Jėzus yra įsikūnijęs Dievas. Jėzaus mokinys Tomas, pamatęs Jėzų, tarė: „Mano Viešpats ir mano Dievas“ (Jono 20:28). Ir Jėzus jo nepataisė, nes tai, ką jis sakė, buvo tiesa. Apaštalas Paulius rašo,kad Jėzus yra mūsų didysis Dievas bei Gelbėtojas Jėzus Kristus“ (Tito 2:13). Apaštalas Petras taip pat rašo,kad Jėzus yra mūsų Dievas ir Gelbėtojas Jėzus Kristus“ (2 Petro 1:1). Dievas Tėvas taip pat liudija apie Jėzaus dievišką tapatybę, pristatydamas Jį kaip savo Sūnų ir duodamas Jam dangišką sostą: „Tavo sostas, Dieve, amžių amžiams, ir teisingumo skeptras yra tavo karalystės skeptras“ (Hebrajams 1:8). Net ir Senajame Testamente pranašaujama apie Kristų ir Jo dieviškumą: „Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas. Ant jo peties viešpatavimas, jis bus vadinamas Nuostabusis, Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis“ (Izaijo 9:5).

Taigi, kaip C.S. Lewis bandė įrodyti, mums nėra net duotas pasirinkimas, kad Jėzus yra tik geras mokytojas. Jėzus aiškiai ir neabejotinai yra vadinamas Dievu. Jeigu Jis nėra Dievas, tuomet Jis yra melagis ir negali būti pranašas, puikus mokytojas ar dievotas vyras. Tad mėgindami paaiškinti Jėzaus žodžius, šiuolaikiniai „mokslininkai“ tvirtina, kad „tikrasis, istorinis Jėzus“ nesakė daugelio dalykų, kurie Jam priskiriami Biblijoje. Bet kas mes tokie, kad galėtume prieštarauti Dievo Žodžiui, sąmprotaudami apie tai, ką Jėzus sakė, ir ko nesakė? Nejaugi šiuolaikinis „mokslininkas“ gali geriau suvokti, ką prieš du tūkstančius metų kalbėjo ar nekalbėjo Jėzus, negu tie, kurie gyveno su Jėzumi, tarnavo su Juo ir buvo Jo mokiniai (Jono 14:26)?

Kodėl klausimas, kas yra Jėzus, yra toks svarbus? Kodėl mums svarbu žinoti, ar Jėzus yra Dievas, ar ne? Pati svarbiausia priežastis, dėl kurios Jėzus turi būti Dievas, yra ta, kad, jei Jis nėra Dievas, tuomet Jo mirtis nėra tinkamas užmokestis už viso pasaulio nuodėmes (1 Jono 2:2). Tik tai Dievas galėjo užmokėti tokią begalinę kainą (Romiečiams 5:8; 2 Korintiečiams 5:21). Jėzus privalėjo būti Dievas, kad galėtų sumokėti už mūsų nuodėmes. Jis taip pat privalėjo būti žmogus, kad galėtų mirti. Išgelbėjimas yra suteikiamas tik per tikėjimą Jėzumi Kristumi! Dėl savo dieviškumo, Jėzus yra vienintelis kelias į išgelbėjimą. Jėzaus dieviškumas yra pagrindas to, ką Jis skelbė: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“ (Jono 14:6).

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kas yra Jėzus Kristus?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries